Biežāk uzdotie jautājumi, piesakoties stipendijām 2019./20. akad. gadā

Rodi atbildes un uzzini vairāk jau tagad!

Rekomendāciju iesniegšanas kārtība paredz, ka savas rekomendācijas docētāji (LU akadēmiskais personāls) sūta no saviem LU e-pastiem. Dokuments var būt .doc vai .pdf failā. Rekomendācija tā sniedzējiem jānosūta elektroniski no sava LU e-pasta, pievienojot e-pastam pielikumu, uz LU fonda e-pastu: fonds@fonds.lv līdz 30. septembra plkst. 23:59.

Piesakoties Novadu stipendijām (Jelgavas, Salaspils, un Engures nov. pašv. stipendijām), pretendents pievieno rekomendāciju, aizpildot pieteikuma anketu (augšupielādē ieskenētu dokumentu).

LU pamatstudiju 1. kursa studentiem, piesakoties stipendijām, pieteikumā ir jānorāda 12. klases liecība.

Nē, LU darbinieki nedrīkst pretendēt un saņemt LU fonda administrētās stipendijas.

Jā, vienlaikus var saņemt valsts un LU fonda administrēto stipendiju.

Students nedrīkst vienlaikus saņemt divas mecenātu stipendijas neatkarīgi no tā, vai to piedāvā un administrē LU fonds vai cits fonds.

Jā, var pretendēt uz stipendiju, arī atrodoties ERASMUS programmā, un saņemt stipendiju ar nosacījumu, ka students turpina studijas universitātē.

Jā, vienlaikus var pieteikties vairākām stipendijām, katrai stipendijai aizpildot savu pieteikuma anketu, bet stipendijas iegūšanas gadījumā ir iespējams saņemt tikai vienu stipendiju.

Curriculum Vitae jeb CV jāaizpilda atbilstoši EUROPASS prasībām: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/lv/cv/compose

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studenti par stipendijas piešķiršanas iespējām interesējas savā augstskolā, savā fakultāte. LU fonda portālā nevar pieteikties stipendijai.

Jā! Lai veicinātu nākamo stipendiātu interesi par LU mecenātiem, piesakoties jebkurai LU fonda administrētajai mecenātu stipendijai, pretendentam ir jāpievieno pieteikumam brīvā eseja (apjoms līdz 2 000 zīmēm) par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”.

Piesakoties vairākām stipendijām, pretendents var pievienot pieteikumam vienu un to pašu eseju.