Biežāk uzdotie jautājumi, piesakoties stipendijām 2020./21. akad. gadā

Rodi atbildes un uzzini vairāk jau tagad!

Topošajiem LU pamatstudiju 1. kursa studentiem, piesakoties stipendijām, elektroniskajā pieteikumā ir jāpievieno 12. klases liecība, kā arī centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti (ja tādi ir pieejami).

Iesniegšanas kārtība paredz, ka rekomendācijas tiek sagatavotas .doc vai .pdf formātā un līdz konkrētajam termiņam nosūtītas uz LU fonda e-pastu fonds@fonds.lv, pievienojot tās elektroniskās ziņas pielikumā.

Topošajiem studentiem un 1. kursa studentiem

Piesakoties stipendijām "Ceļamaize", Latgales "Ceļamaize", M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijai, kā arī novadu pašvaldību stipendijām (Jelgavas, Salaspils un Engures novadu pašvaldības), rekomendācijas no sava e-pasta iesūta absolvēto skolu skolotāji, direktori, ārpusskolas nodarbību vadītāji u.c.

Studentiem, sākot ar pamatstudiju 2. kursu

Piesakoties jebkurai LU fonda administrētai stipendijai, augstskolas akadēmiskais personāls vai citas struktūrvienības pārstāvis rekomendāciju sūta no saviem darba e-pastiem (piem., vards.uzvards@lu.lv).

 

 

Curriculum Vitae jeb CV jāaizpilda atbilstoši EUROPASS prasībām: https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=lv

Jā, vienlaikus var saņemt valsts un LU fonda administrēto stipendiju.

Jā, var pretendēt uz stipendiju, arī atrodoties Erasmus+ programmā, un saņemt stipendiju ar nosacījumu, ka students turpina studijas universitātē.

Jā, LU fonda administrētajām stipendijām var pieteikties neatkarīgi no studiju finansējuma avota – budžeta vai maksas.

Jā, vienlaikus var pieteikties vairākām stipendijām, katrai stipendijai aizpildot savu pieteikuma anketu, bet stipendijas iegūšanas gadījumā ir iespējams saņemt tikai vienu stipendiju.

Students nedrīkst vienlaikus saņemt divas mecenātu stipendijas neatkarīgi no tā, vai to piedāvā un administrē LU fonds vai cita organizācija.

Jā! Lai veicinātu nākamo stipendiātu interesi par LU mecenātiem, piesakoties jebkurai LU fonda administrētajai mecenātu stipendijai, pretendentam ir jāpievieno pieteikumam brīvā eseja (apjoms līdz 6 000 zīmēm, ieskaitot atstarpes) par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?”.

Piesakoties vairākām stipendijām, pretendents var pievienot pieteikumam vienu un to pašu eseju.