Pieteikuma anketa LU fonda mecenātu stipendijām 2020./2021. akad. gadā

Uzmanību! Mainīts pieteikšanās noslēguma datums.

Pieteikšanās stipendijām 2020./2021. akad. gada 1. kursu studentiem noris tiešsaistē līdz līdz 2020. gada 16. augusta plkst. 23.59.

Topošie Latvijas Universitātes studenti var saņemt izcilības stipendijām "Ceļamaize", Latgales "Ceļamaize" un sociālā atbalsta M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijai un Alunāna ģimenes stipendijai.

Jebkuras akreditētas Latvijas augstskolas topošie studenti, kuri ir deklarēti vismaz 1 gadu savā novada pašvaldībā, var pretendēt uz Engures, Jelgavas un Salaspils novada pašvaldības stipendiju.

Iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem >>


Piesakies, ja:

• esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

• elektroniska veidlapa (pieejama zemāk);
• divas rekomendācijas vēstules –
no vidējās izglītības iestādes direktora, skolotāja, ārpusskolas un interešu izglītības iestādes vadītāja, pasniedzēja vai citas personas, kas cieši sadarbojusies ar pretendentu projektos u.c.;
• CV jeb dzīves apskats (Europass formā); 
• centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti;
• liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
• eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms līdz 6 000 vārdiem ar atstarpēm);
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.


PIETEIKTIES: