Pieteikuma anketa LU fonda mecenātu stipendijām 2020./2021. akad. gadā

Vidusskolēniem, topošajiem Latvijas Universitātes bakalaura studiju studentiem 2020./2021. akad. gadā, pieteikšanās izcilības stipendijām "Ceļamaize", Latgales "Ceļamaize" un sociālā atbalsta M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendijai noris tiešsaistē līdz 2020. gada 6. septembra plkst. 23.59.

Iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem >>


Motivējošs atbalsts pieejams:

• bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī;
• sociālajās, humanitārajās un eksaktajās zinātnēs studējošajiem.


Piesakies, ja:

• esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:• elektroniska veidlapa (pieejama zemāk);
• divas rekomendācijas vēstules –
→ 1. kursa studentiem no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c.;
→ sākot no 2. pamatstudiju kursa, no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla;
• CV jeb Curriculum Vitae (EUROPASS formā);
• eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms līdz 6 000 vārdiem ar atstarpēm);
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.