Pieteikuma anketa LU fonda mecenātu stipendijām 2019./2020. akad. gadā

Šobrīd nav atvērta pieteikšanās Latvijas Universitātes fonda pārvaldītajām stipendijām!

 


Motivējošs atbalsts pieejams:

• bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī;
• sociālajās, humanitārajās un eksaktajās zinātnēs studējošajiem.


Piesakies, ja:

• esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

• elektroniska veidlapa sadaļā (izvēlēties zemāk);
• divas rekomendācijas vēstules –
no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa);
no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem);
• CV jeb Curriculum Vitae (EUROPASS formā);
• eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms līdz 2 000 vārdiem);
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.