Pieteikuma anketa LU fonda mecenātu stipendijām 2020./2021. akad. gadā

Pieteikšanās LU fonda pārraudzītajām stipendijām 2020./2021. akad. gadā bakalaura, maģistra un doktora studiju līmeņa studentiem noris tiešsaistē no 7. līdz 30. septembra plkst. 23.59.

Iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem >>


Piesakies, ja:

  • esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
  • vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa (pieejama zemāk);
  • divas rekomendācijas vēstules – no augstskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja;
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • liecība un atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes);
  • citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.