Pieteikuma anketa LU fonda mecenātu stipendijām 2019./2020. akad. gadā

Pieteikšanās visām Latvijas Universitātes fonda pārvaldītajām stipendijām norisinās no 3. līdz 30. septembrim (plkst. 23.59).


Motivējošs atbalsts pieejams:

• bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī;
• sociālajās, humanitārajās un eksaktajās zinātnēs studējošajiem.


Piesakies, ja:

• esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

• elektroniska veidlapa sadaļā (izvēlēties zemāk);
• divas rekomendācijas vēstules –
no mācībspēkiem (sākot no 2. kursa);
no skolotājiem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem);
• CV jeb Curriculum Vitae (EUROPASS formā);
• eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu;
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.