PIETEIKUMA ANKETA STIPENDIJAI (otrās kārtas pieteikuma links tiks atsūtīts 1-3 darba dienu laikā)

Video pamācība par pieteikšanos stipendijām --> Skaties ŠEIT


Iepazīsties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem >>


Pieteikšanās stipendijām 2023./2024. akad. gadā:

4. - 31. augusts - pieteikšanās 1. kursa stipendijām ir NOSLĒGUSIES.

1. - 29. septembris - pieteikšanās stipendijām no 2. kursa


Piesakies, ja:

  • esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
  • vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm (1. kursa studentiem — vidusskolas sekmju izraksta vidējais vērtējums. Sākot no bakalaura 2.kursa studentiem — pēdējā aizvadītā semestra vidējais svērtais vērtējums.).

Aktuāla informācija kļūstot par stipendiātu:

  • kļūstot par LU fonda stipendiātu, akadēmiskā gada laikā ir jāveic 40h brīvprātīgais darbs (20h semestrī);
  • stipendiāti, kas ir LU darbinieki, stipendiju saņem 75% apmērā no ikmēneša summas, jo tiek slēgts Autorhonorāra līgums.

Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

  • elektroniska veidlapa (saite pieejama augstāk);
  • divas rekomendācijas vēstules – no vidusskolas personāla (1.kursa studentiem), augstskolas akadēmiskā personāla vai citas struktūrvienības pārstāvja;
  • CV jeb dzīves apskats (Europass formā);
  • motivācijas vēstule;
  • eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms no 2 500 līdz 6 000 zīmēm, neieskaitot atstarpes), par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?";
  • citi dokumenti – skatīt pie konkrētās stipendijas apraksta sadaļā "Studentiem".

Padomi izcilai esejai!