PERPETUUM MOBILE 2019

12 jaudīgākie LU pētnieki


Jau gadu simteni mecenāti un labdari apliecina, ka dāsnums vairo sasniegumus. PERPETUUM MOBILE 2019 ir Latvijas Universitātes fonda mecenātu atbalstīto pētnieku zinātnisko rakstu krājums, kas akcentē un apkopo vien 12 LU fonda un mecenātu atbalstīto pētnieku aktuālāko sniegumu zinātnē.

Saturs

Filantropija kā cilvēciskās esības dziļākais apliecinājums | Jānis Cepurītis, LU Teoloģijas fakultātes absolvents, LU fonda stipendiāts

Argentīnas salu (Vilhelma arhipelāgs, Antarktika) ledus kupolu ģeofizikālie pētījumi | Kristaps Lamsters, Māris Krievāns, Jānis Karušs, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieki, projekta «Rietumantarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu indikators» izstrādātāji

Digitālā plānošana kā palīglīdzeklis pret agrīniem mežģījumiem pēc gūžas locītavas endoprotezēšanas | Sergejs Zadorožnijs, VSIA «Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas» traumatologs, ortopēds, endoprotezēšanas reģistra vadītājs; LU Medicīnas fakultātes pētnieks, projekta «Vizuālās diagnostikas izmeklējumu informācijas nodrošināšana LU Medicīnas fakultātē» izstrādātājs

Sepses diagnostika, izmantojot hiperspektrālo attēlveidi un termogrāfiju | Zbigņevs Marcinkevičs, LU Bioloģijas fakultāte Andris Grabovskis, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta (ASI) Biofotonikas laboratorija, Uldis Rubīns, LU ASI Biofotonikas laboratorija, Sigita Kazūne, Rīgas Austrumuklīniskā universitātes slimnīca, Karīna Volčeka, LU Bioloģijas fakultāte, Anastasija Caica, LU Bioloģijas fakultāte

Magnētiskā lauka attēlošana magnētisko īpašību pētīšanā | Andris Bērziņš, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Lāzeru centra pētnieks, projekta «LU FMF magnētiskais lauks» vadītājs

Aptamēru atlase pret gaišo šūnu nieru karcinomu: šūnu SELEX metodes izmantojums | Kārlis Pleiko, LU Medicīnas fakultātes zinātniskais asistents, projekta «LU MF biosensoru izstrāde» vadītājs, Līga Saulīte, LU Medicīnas. fakultātes pētniece. Vadims Parfejevs, LU Medicīnas fakultātes viesdocents, Una Riekstiņa, LU Medicīnas fakultātes profesore

Statistiskās mehānikas un kvantu ķīmisko aprēķinu pielietojums nesakārtotu cietfāžu raksturošanā: kāda hinuklidīna atvasinājuma gadījums | Toms Rēķis, LU Ķīmijas fakultātes pētnieks, projekta «Integrētas eksperimentālās un datormodelēšanas pētīšanas metodikas pilnveide farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu īpašību un daudzveidības paredzēšanai» vadītājs

Laika intervālu mērītāja RTS 2006 modernizācija | Kalvis Salmiņš, LU Astronomijas institūta pētnieks, projekta «LU Astronomijas institūts — laika intervāla mērītājs» vadītājs

Magnētiskās hidrodinamikas attīstība, rotējošu pastāvīgo magnētu ierosinātas plūsmas industrijā un pētniecībā | Didzis Berenis, LU Fizikas institūta Magnētiskās hidrodinamikas tehnoloģiju laboratorijas zinātniskais asistents

Dabiskie krāsu zemju minerālu pigmenti, okeri un to krāsas | Aigars Kokins, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Vides zinātnes nodaļas laborants, projekta «Pētījums par okeru dabā un sarkanās krāsas simbolismu senkultūrās» vadītājs

Pārdzīvojušā laulātā mantojuma tiesība latviešu tautasdziesmās | Kristīne Rotbaha, LU Filozofijas un socioloģijas institūta zinātniskā asistenta p. i., LU literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas studiju programmas doktorante, LU fonda stipendiāte

Rietumkrievijas brīvprātīgo armijas uzbrukums Rīgai 1919. gada 8.–19. oktobrī: politiskie un militārie aspekti | Roberts Rasums, LU Sociālo zinātņu fakultātes un LU Vēstures un filozofijas fakultātes absolvents, LU fonda stipendiāts

 

Redkolēģijas vadītājs: Ivars Ījabs
Redkolēģija: Ivars Lācis, Dainis Krieviņš, Edvīns Danovskis, Ilze Rūmniece, Mārcis Auziņš
Redkolēģijas atbildīgā sekretāre: Laila Kundziņa
Recenzenti: Ivars Ījabs, Ivars Lācis, Dainis Krieviņš, Edvīns Danovskis, Ilze Rūmniece, Mārcis Auziņš, Vitālijs Zelčs, Valdis Segliņš, Andris Jakovičs.

LASĪT