Saturiskās atskaites forma LU fonda stipendiātiem

2021./2022. akad. gada pavasara semestrī

LU fonda mecenātu stipendiju laureāti divas reizes akadēmiskajā gadā (februāra sākumā un jūnija beigās) informē LU fondu par saviem sasniegumiem, aizpildot un iesniedzot saturisko atskaiti. Tā jāsūta uz e-pastu fonds@fonds.lv.

Atskaite par 2021./2022. akad. gada rudens semestri ir jāiesniedz līdz 5. februārim vai pēc sesijas noslēguma.

! Faila nosaukumu saglabāt pēc šāda principa: Stipendijas_nosaukums_Uzvārds_rudens_2021. Piemēram, Raistera_stip_Berzins_rud_2021.docx

Lejupielādēt: Word | PDF | Word EN