Saturiskās atskaites forma LU fonda stipendiātiem

2020./2021. akad. gada rudens semestrī

LU fonda mecenātu stipendiju laureāti divas reizes akadēmiskajā gadā (februāra sākumā un jūnija beigās) informē LU fondu par saviem sasniegumiem, aizpildot un iesniedzot saturisko atskaiti. Tā jāsūta uz e-pastu fonds@fonds.lv.

Atskaite par 2020./2021. akad. gada rudens semestri ir jāiesniedz līdz 1. februārim vai pēc sesijas noslēguma.

! Faila nosaukumu saglabāt pēc šāda principa: Stipendijas_nosaukums_Uzvārds_rudens_2020. Piemēram, Raistera_stip_Berzins_rud_2020.docx

Lejupielādēt: Word | PDF | Word EN