Rūšu ģimenes stipendija

Sadarbībā ar Amerikas latviešu mecenātu ģimeni Robertu un Dagniju Rūšiem 2017. gadā nodibināta stipendija žēlsirdīgo māsu izglītības sekmēšanai un profesijas prestiža celšanai Latvijā.


Stipendija paredzēta: LU Medicīnas fakultātes maģistra studiju programmas "Māszinības" studentiem un Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistra studiju programmas “Māszinības” studentiem.

Vidējai svērtajai atzīmei jābūt vismaz 8. Priekšroka tiek dota studentiem no studentu un studenšu korporācijām.

Stipendiju skaits: 2.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: mecenāts Roberts Rūsis, mecenāta pārstāvis Pauls Bērziņš, Latvijas Māsu asociācijas prezidente Dita Raiska, maģistra studiju programmas „Māszinības” direktors asoc. prof. Igors Ivanovs, lektore, profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Māszinības” direktore Ina Mežiņa-Mamajeva, LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju.


Stipendiāti

2019./2020. akad. gadā – Santa Rudusa (LU), Katrīna Belouško un Diāna Grase (RSU).

2018./2019. akad. gadā – Santa Rudusa (bij. Murāne) un Ieva Zariņa (LU).

Pirmās stipendijas 2017./2018. akad. gadā saņem Jolanta Noskova un Elīna Vesmane (LU).