Duālās karjeras basketbola stipendija

Duālās karjeras būtība augstākā līmeņa studiju pakāpē ir radīt sportistiem iespēju paralēli nodarbojoties ar augsta līmeņa sportu, iegūt arī augstāko izglītību, iegūt kvalifikāciju un būt sagatavotam darba tirgum pēc sportista karjeras beigšanas. Basketbola komanda ''Latvijas Universitāte'' ir viena no retajām sporta organizācijām Baltijā, kas basketbolistiem vienlaicīgi nodrošina iespēju iegūt augstāko izglītību, kā arī veic profesionālu darbu sporta jomā. Stipendija ļauj jaunajiem basketbolistiem savienot sportu ar izglītību.


Stipendija paredzēta: Duālās karejas sportistiem (gan bakalaura, gan maģistrantūras līmeņa studentiem).

Stipendiju skaits: 10.

Stipendijas apmērs: 100 - 1 200 EUR.

Lai pietiektos stipendijai jāiesniedz: Sportiskās gaitas un sasniegumi līdz šim, LU Sporta centra vai LU galvenā basketbola trenera rekomendācija.

Stipendijas komisija: LU Sporta centra direktors Uģis Bisenieks, basketbola komandas  "Latvijas Universitāte" vīriešu komandas galvenais treneris Gunārs Gailītis.

Pieteikties stipendijai!