Svarīgi jēdzieni un fakti

LU fonds – stabils filantropijas ideju un kultūras nesējs

Filantropija – nesavtīga izglītības, zinātnes, mākslas, sporta un kultūras finansiāla, materiāla un informatīva atbalstīšana. Filantropijas jēdziens cēlies no grieķu valodas philein ton anthropon, kas nozīmē mīlestība uz cilvēku.

LU fonda mecenāts – nesavtīgs izglītības, zinātnes, mākslas, sporta un kultūras atbalstītājs, kurš sniedz finansiālu, materiālu vai informatīvu artavu.

Lielākie mecenāti – Kristaps Morbergs, Kurts Hāgens, Roberts Hiršs, Minna Matilde Vilhelmīne Petkevičs, Kārlis Karps, Jānis Dāvis, Nippon fonds, IBM, Eduards Zariņš, Irma un Jānis Eglīši, Andrejs Jurgens, SIA "Mikrotīkls", Borisa un Ināras Teterevu fonds.

Stipendiju pamatkapitālu veido augļi no līdzekļiem, kas iegūti 2001. gadā, pārdodot pirmpirkuma tiesības 5 000 000 USD apmērā, kā arī atbalsts, ko atvēlējuši mecenāti no visas pasaules, kuri apzinās un novērtē izglītības nozīmi kā garantu tautas attīstībai un labklājībai.