Stipendijas Latvijas akreditēto augstskolu studentiem 2019./2020. akad. gadā

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes mecenātiem LU fonds pārvalda stipendijas, kas pieejamas vairāku Latvijas augstskolu studentiem.

Rīgas Tehniskās universitātes studentiem

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)


Visu augstskolu studentiem

Novadu pašvaldību stipendijas

Pamatstudiju 1. kursa studentiem:


Komunikācijas zinātnes studentiem

Pamatstudiju studentiem, sākot no 2. kursa, kuri izvēlējušies studijas žurnālistikas vai multimediju producēšanas apakšprogrammā.