Stipendijas Latvijas akreditēto augstskolu studentiem 2021./2022. akad. gadā

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes mecenātiem LU fonds pārvalda stipendijas, kas pieejamas vairāku Latvijas augstskolu studentiem.


Piesakies, ja:

• esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

• elektroniska veidlapa sadaļā (izvēlēties zemāk);
• divas rekomendācijas vēstules –
no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa);
no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem);
• CV jeb Curriculum Vitae (Europass formā);
• eseja brīvā formā par tēmu “Kuram Latvijas Universitātes mecenātam (-ei) es vēlos līdzināties un kāpēc?"; (apjoms no 2 500 līdz 6 000 rakstu zīmēm);
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.


Rīgas Tehniskās universitātes studentiem

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes (MTAF) bakalaura studiju programmu studentiem


Rīgas Stradiņa universitātes studentiem

RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes maģistra studiju programmas “Māszinības” studentiem


Visu augstskolu studentiem

Novadu pašvaldību stipendijas

Latvijas augstskolu pamatstudiju 1. kursa studentiem


Komunikācijas zinātnes studentiem

Pamatstudiju studentiem, sākot no 2. kursa, kuri izvēlējušies studijas žurnālistikas vai multimediju producēšanas apakšprogrammā.