Stipendijas Latvijas akreditēto augstskolu studentiem 2019./2020. akad. gadā

Sadarbībā ar Latvijas Universitātes mecenātiem LU fonds pārvalda stipendijas, kas pieejamas vairāku Latvijas augstskolu studentiem.


Piesakies, ja:

• esi centīgs, mācībās spējīgs un sabiedriskajā dzīvē aktīvs;
• vidējā svērtā atzīme ir lielāka par 7,5 ballēm.


Lai pieteiktos stipendijai, jāiesniedz:

• elektroniska veidlapa sadaļā (izvēlēties zemāk);
• divas rekomendācijas vēstules –
no mācībspēkiem, institūtu pārstāvjiem u.c. akadēmiskā personāla (sākot no 2. kursa);
no skolotājiem, direktoriem, ārpusskolas nodarbību vadītājiem u.c. (1. kursa studentiem);
• CV jeb Curriculum Vitae (EUROPASS formā);
• eseja brīvā formā par sev tīkamāko mecenātu (apjoms līdz 2 000 rakstu zīmēm);
• citi dokumenti – skatīt pie stipendijas pieteikuma.


Rīgas Tehniskās universitātes studentiem

RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte (MTAF)


Visu augstskolu studentiem

Novadu pašvaldību stipendijas

Pamatstudiju 1. kursa studentiem:


Komunikācijas zinātnes studentiem

Pamatstudiju studentiem, sākot no 2. kursa, kuri izvēlējušies studijas žurnālistikas vai multimediju producēšanas apakšprogrammā.