Brīvprātīgais darbs LU fonda stipendiātiem

Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir jāpalīdz parādīties. /I. Ziedonis/

Lai veicinātu altruisma kultūras sekmēšanu stipendiātu vidū, atbalsta saņēmēji aicināti katru semestri veikt brīvprātīgo darbu. Katram LU fonda stipendiātam 2023./2024. akadēmiskajā gadā ir jāveic vismaz 20 stundu brīvprātīgais darbs katrā semestrī. Brīvprātīgais darbs rekomendējoši jāveic LU fonda, LU vai Latvijas labā.

Par iespējām iesaistīties LU fonda un LU struktūrvienību attīstībā un sekmīgā pārvaldībā aicinām sazināties individuāli ar katras struktūrvienības pārstāvi:

Citas vietas, kur vēl iespējams meklēt brīvprātīgo darbu:

 • Young Folks - Brīvprātigo Darbs Ukrainas Atbalsta Centrā
 • Ukraina - Common Ground - Loģistikas atbalsta Ukrainu Ģimenēm
 • Ukraina - Brīvprātigo Latviešu Valodas Centrs - “Klubiņš”, kas palīdz apmācīt Ukraiņus
 • Apreions - Palīdzība Invalīdiem
 • Freedom 61
 • Latvijas Neredzīgo Biedrība
 • NOASS Mākslas Centrs
 • Brīvprātigais darbs Bērnu Slimnīcas Vecāku mājā
 • Mākslas Muzeja Brīvprātīgo programma
 • Fonds: Nāc Līdzās
 • Dzīvnieku Patversme Labas Mājas
 • Biedrība Dzīvnieku Pensija
 • Otrā Māja - Dzīvnieku Patversme
 • Integrācija
 • Pasaules Dabas fonds
 • Zaļā Brīvība