Brīvprātīgais darbs LU fonda stipendiātiem

Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam ir jāpalīdz parādīties. /I. Ziedonis/

Lai veicinātu altruisma kultūras sekmēšanu stipendiātu vidū, atbalsta saņēmēji aicināti katru semestri veikt brīvprātīgo darbu. Katram LU fonda stipendiātam 2022./2023. akadēmiskajā gadā ir jāveic vismaz 20 stundu brīvprātīgais darbs katrā semestrī. Brīvprātīgais darbs rekomendējoši jāveic LU fonda, LU vai Latvijas labā.

Par iespējām iesaistīties LU fonda un LU struktūrvienību attīstībā un sekmīgā pārvaldībā aicinām sazināties individuāli ar katras struktūrvienības pārstāvi: