Karavīra stāsts

Eigita Dāvja Timermaņa sadarbība ar Latvijas Universitātes (LU) fondu aizsākās 2009.  gadā ar atbalstu LU fonda stipendijai “Ceļamaize” un grāmatu dāvinājumiem Latvijas Universitātei.

2011.  gadā notika pirmās sarunas par Timermaņa kunga vēlmi atbalstīt LU centīgākos un mērķtiecīgākos studentus, kas studē doktorantūras studiju programmās. Tiekoties pie toreizējā rektora prof. M. Auziņa, vienojāmies, ka atbalsts tiks novirzīts tieši sociālo zinātņu studentiem, kas veic praktiskos pētījumus.

Un tā 2012.  gada nogalē LU fonds dāvinājumā no Eigita Dāvja Timermaņa saņēma trīs zemes īpašumus, no kuru nestajiem augļiem tiek sniegts atbalsts izciliem studentiem, kas veic tautsaimniecībai nozīmīgus pētījumus.

Līdz šim Timermaņa stipendijas ir saņēmušas trīs doktorantes no LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes: Ieva Pūķe, Madara Apsalone un Kristīne Petrovska. Ieva Pūķe saņēmusi atbalstu pētījumam par mārketinga procesu ietekmējošajiem faktoriem jaunos eksportējošos uzņēmumos, Madara Apsalone veikusi pētījumu “Sociāli kulturālo faktoru loma zināšanu pārvaldības un organizatorisko inovāciju veicināšanā kā 8 Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu ilgtermiņa konkurētspējas avots”, un Kristīne Petrovska pētījusi sistēmiskā riska novērtēšanu banku nozarē, apskatot Latvijas kā mazas un atvērtas ekonomikas piemēru.

Eigita Dāvja Timermaņa tēvs Roberts Dāvīds Timermanis bija LU absolvents. 1932. gadā R. D. Timermanis iesāka studijas LU Tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes Tautsaimniecības nodaļā, kuru pabeidza 1937. gadā.

2018.  gadā pēc LU fonda aicinājuma Eigits Dāvis Timermanis piekrita novirzīt 3500 eiro LU Absolventu takas izveidei LU Botāniskajā dārzā. Šis ziedojums veltīts viņa tēva kā LU absolventa piemiņai.

Pateicoties Eigita Dāvja Timermaņa atbalstam, divi vēsturnieki — prof. Ēriks Jēkabsons un Mg. hist. Reinis Ratnieks  — apkopojuši arhīva un citus materiālus, lai varētu izdot šo grāmatu par kapteini Robertu Dāvīdu Timermani. Grāmata būs saistoša ikvienam, kam interesē 20. gadsimta pirmās puses Latvijas militārā vēsture un nacionālās pretošanās kustības vēsture.

LU fonds ir pateicīgs par Eigita Dāvja Timermaņa atbalstu izciliem LU pētniekiem un projektiem.

 
Lasīt