Inovatīvas ultrasonoskopijas metodes pacienta aprūpes vietā ieviešana LU medicīnas studiju procesā un pacientu aprūpē P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā

LU Medicīnas fakultāte (MF) papildinās aprīkojuma klāstu ar diviem mobiliem pilnas komplektācijas ultrasonoskopiem, abas iekārtas atradīsies Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīcas (PSKUS) telpās. Ultrasonoskopija pacientu aprūpes vietā (angļu val.: POCUS – point of care ultrasonography) ir mūsdienīga un efektīva attēldiagnostikas metode, kas tiek arvien plašāk izmantota neatliekamajā medicīnā, lai operatīvi izvērtētu pacientus no diferenciālās diagnostikas viedokļa.

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt gan teorētisko, gan praktisko POCUS apmācību LU studējošajiem un PSKUS pēcdiploma apmācībā esošajiem ārstiem. Tādējādi tiks uzlabotas ārstu rezidentu prasmes un kompetence, izmantot POCUS pacientu aprūpē. Šī metode paātrinās diagnozes noteikšanu un uzlabos pacientu prognozi.

Kopējās izmaksas: 100 tūkstoši eiro.

Projekta vadītājs: prof. Dr.med. Gustavs Latkovskis, LU Medicīnas fakultāte

Projektu atbalsta mecenāti SIA "Mikrotīkls" un Juris Riekstiņš (Friends of the University of Latvia).


Baktēriju mikrokompartmenti kā sintētiskie nanoreaktori

Projekta ietvaros tiks veikta dabā esošo mikrokompartmenta detalizēta izpēte, lai radītu organisku savienojumu sintēzes nanoreaktoru.

Īstenojot projektu, sabiedrība iegūs jaunas zināšanas par potenciāli plaši izmantojamu bioķīmisku platformu dažādu vielu sintēzei no atjaunojamiem dabas resursiem. Ķīmiskās rūpniecības priekštečvielu (building block), kā arī farmācijā izmantojamu savienojumu biotehnoloģiska ražošana ir strauji augoša nozare. Tai ir plašas nākotnes perspektīvas, jo kā izejvielas tiek izmantoti atjaunojamie resursi. Procesa efektivitāte ir tieši saistīta ar bioloģiskā aģenta (parasti mikroorganisma) spēju efektīvi konvertēt izejvielas (substrātus) par vēlamo savienojumu (produktu). Paralēli produkta sintēzei mikroorganismu šūnās noris simtiem citu, no ražošanas viedokļa, mazāk nozīmīgu un pat nevēlamu reakciju. “Paralēlās reakcijas” nodrošina mikroorganisma vairošanos un izturību pret mainīgajiem ārējās vides apstākļiem, kā, piemēram: substrātos sastopamo toksīnu neitralizēšanu, izturību pret vielmaiņas galaproduktu uzkrāšanos lielās koncentrācijās. Minētie apstākļi un organisma atbildes reakcijas samazina nepieciešamā produkta iznākumu. Stabilas bioķīmiskās sistēmas, kas realizētu tikai produkta ieguvei nepieciešamās reakcijas būtu “ideāls biokatalizators”. Zināms, ka atsevišķi izolēti enzīmi var būt ievērojami izturīgāki pret vides toksīniem nekā šūna kopumā, tāpat zināms, ka, enzīmus iepakojot funkcionālās vienībās “mikrokompartmentos”, tie kļūst stabilāki nekā brīvi, neiepakoti enzīmi, kā arī produkta sintēzes ātrums ir lielāks nekā tad, ja kā katalizatorus izmanto mikoorganismu šūnās. Kā projekta galveno rezultātu Latvijas Univeristāte iegūs jaunas sadarbības un kompetences zinātniski aktuālā tēmā. Projekta mērķa sasniegšanai sadarbosies speciālisti no BMC un LU MBI. Projekta rezultātā LU iegūtu kompetences strauji augošā, fundamentālā zinātniski un no pielietojuma viedokļa daudzsološā tēmā. Tiks veicināta sadarbība starp speciālistiem no dažādiem bioloģijas novirzieniem – sistēmbioloģiju, bioķīmiju, biotehnoloģiju un struktūrbioloģiju. Studentiem, kuri vēlētos izstrādāt savus diplomdarbus, tā būs iespēja iesaistīties augsta līmeņa pētījumā un gūt padziļinātas zināšanas tēmā, kas visā pasaulē “vēl tikai uzņem apgriezienus”.

Kopējās izmaksas: 19 093 eiro.

Projekta vadītājs: Dr. biol. Jānis Liepiņš, LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts.

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Rezistences rašanās audzēju terapijas rezultātā

Projekta ietvaros tiks izsekoti un raksturoti audzēja rezistento mikrošūnu veidošanās procesi laikā.

Pirmo reizi, izmantojot dzīvu šūnu konfokālās mikroskopijas iespējas un GFP, būs iespēja parādīt mikrošūnu veidošanās procesu un padziļināti noraksturot mikrošūnas (kurā makrošūnas cikla fāzē tās rodas, kādus marķierus mikrošūnas ekspresē un kad to spēja endocitotēt ir visaugstākā). Tomēr mikrošūnu veidošanās process un mikrošūnu raksturojums nav veikts. Tādēļ būtu svarīgi noteikt un izpētīt rezistento vēža šūnu populāciju terapijas ietekmē. Būtu svarīgi vairākām šūnu līnijām izsekot šūnu attīstības procesam pēc pielietotā stresa, izdalīt un pavairot terapijas rezistentās šūnas, jo iepriekšējos pētījumos ir novērota mikrošūnu endocitotiskā aktivitāte, kas liecina par šūnas spēju pārvarēt pielietoto terapiju. Šī pētījuma rezultātā, izmantojot konfokālo mikroskopiju, plūsmas citometriju tiktu parādītas terapiju rezistentās vēža šūnas, pret kurām būtu jāmeklē marķieri, kas ļautu tās identificēt organisma sistēmā (pelē, cilvēkā - audzējā, asinīs). 

Kopējās izmaksas: 47 tūkstoši eiro.

Projekta vadītājs: Zane Simsone, LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūts

Atbalsts

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Kardiovaskulārās mirstības mazināšana pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību perioperatīvajā periodā

Projekta mērķis ilgtermiņā ir mazināt kardiovaskulāro mirstību pacientiem ar perifēro artēriju okluzīvu slimību (PAOS) perioperatīvajā periodā

Pēc pozitīva pētījuma beigām, tas kalpos par pilotprojektu plašākam pētījumam un iespējamām izmaiņām vadlīnijās par pacientu izmeklēšanu un kardiovaskulāro ārstēšanu pirms asinsvadu operācijām. Šī pētījuma rezutāts ir ne tikai ar lokālu Latvijas ietekmi, bet gan ar pasaules inovativitāti.

Kopējās izmaksas: 80 tūkstoši eiro.

Projekta vadītāji: Dr. med. Edgars Zellāns un prof. Dr. med. Dainis Krieviņš, LU Medicīnas fakultāte

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Vai ar antidiabētisko līdzekli metformīnu var apstādināt Alcheimera slimību pirms tā sākusies?

Projekta ietvaros pētnieki izpētīs, vai un kā antidiabētiskais preparāts metformīns uzlabo neironālos procesus smadzeņu specifiskā 3. tipa diabēta jeb sporādiskas Alcheimera slimības modeļa dzīvniekos.

Alcheimera slimības rašanos, iespējams, varētu apturēt preparāts metformīns. Tas ir viens no senākajiem un maztoksiskākajiem pretdiabēta līdzekļiem, un nesen atklāts, ka tas viegli šķērso asins-smadzeņu barjeru un izplatās smadzeņu apgabalos.

Lai pārbaudītu metformīna iedarbību zinātnieki modelēs eksperimenta dzīvnieku smadzenēs Alcheimera slimību. Projekta īstenotāji cer, ka metformīns labvēlīgi iedarbosies uz žurku uzvedību un kognitīvajām spējām, regulēs glikozes transportproteīnu līmeni un insulīna jutīgumu un novērsīs iekaisumu un oksidatīvo stresu.

Kopējās izmaksas: 21 tūkstotis eiro.

Projekta vadītājs: Vladimirs Piļipenko, LU Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas katedra.

Atbalsts

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Pētnieku grupas izveide detalizētu Zemes magnētiskā lauka pētījumu veikšanai

Projekta mērķis ir izveidot pētnieku grupu, kuras pamatā ir LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes pētnieki, kas, izmantojot iegādāto augstvērtīgo aparatūru, var veikt augstas precizitātes zemes magnētiskā lauka anomāliju kartēšanu un to ģeoloģisko interpretāciju  

Projekta laikā uzsāktā magnētisko un gravitācijas anomāliju kartēšana, būtiski palielinās izpratni par Latvijas teritorijas ģeoloģisko uzbūvi, kas ir valstiski svarīgi gan veicot teritoriālo plānošanu, gan izstrādājot ilgtermiņa derīgo izrakteņu ieguves stratēģiju. Īstenojot projektu, palielināsies Latvijas Universitātes pētnieku kompetence un konkurētspēja starptautiskā līmenī, atvieglojot arī ārvalstu finansējuma piesaisti un iesaistīšanos starptautiskajos zinātniskajos sadarbības projektos.

Kopējās izmaksas: 45 tūkstoši eiro.

Projekta vadītājs: Jānis Karušs, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Pirmā bezvadu tīkla izveide LU, kas specializēts zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma sensoriem

LU pētnieki, studenti un sabiedrība tiks nodrošināta ar zema enerģijas patēriņa, plaša pārklājuma bezvadu tīklu LoRaWAN. Ieviešot šo sistēmu, LU iegūs atpazīstamību kā pirmā atvērtā LoRaWAN tīkla ieviesēja Latvijā un kā progresīva, jaunākās paaudzes tehnoloģijās balstīta universitāte.

Kopējās izmaksas: 5 700 eiro.

Projekta vadītājs: Jānis Bikše, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Integrētas eksperimentālās un datormodelēšanas pētīšanas metodikas pilnveide farmaceitiski aktīvo cietvielu fāžu īpašību un daudzveidības paredzēšanai

Projekta ietvaros identificēs vispārīgas likumības organisku vielu molekulārās struktūras saistībai ar kristālisko struktūru un veidos kristālisko formu daudzveidību, kas derīgas plašam farmaceitiski aktīvo vielu (FAV) klāstam, veicot izvēlētu FAV modeļvielu cieto fāžu veidošanās pētījumu, izmantojot eksperimentāli novēroto fāžu veidošanos un datormodelēšanas iespējas. Plānots, ka iegūtie rezultāti būs praktiski noderīgi un izmantojami jaunu zāļu vielu izstrādei.

Kopējās izmaksas: 80 tūkstoši eiro. Papildus aptuveni 20 000 eiro līdzfinansējums.

Projekta vadītājs: Toms Rēķis, LU Ķīmijas fakultāte

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Inovatīvu metožu attīstīšana un ieviešana klīniskajā praksē ļaundabīgo audzēju diagnostikai un terapijai, izmantojot Latvijā ražotus molekulāri mērķētus radionuklīdus

Pētījuma ietvaros pētnieki palīdzēs Latvijas valstij nodrošināt vienu no tās pamatfunkcijām un pienākumiem – iedzīvotāju veselības nodrošināšanu un dzīvildzes palielināšanu, ieviešot klīniskajā praksē inovatīvas vēža ārstēšanas metodes. Projekta izstrādes laikā ir paredzama radiācijas zinātņu nozares un Onkoloģijas nozares attīstība Latvijā.

Kopējās izmaksas: 160 tūkstoši eiro (konkursa I kārtā saņemti 80 000 eiro, arī II kārtā saņemti 80 000 eiro). Papildus līdzfinansējums 171 500 EUR.

Projekta vadītājs: Gunta Ķizāne, LU Ķīmiskās fizikas institūts

Atbalsts

Projektu atbalsta mecenāti SIA "Mikrotīkls" un Andrejs Laškovs.


Redzes ergonomikas pētījumu vides attīstība

Projekta ietvaros Latvijas Universitātei:

• Optometrijas studijām ir iespēja attīstīt jaunu jomu, līdz ar to padarot optometristu izglītību kvalitatīvāku, konkurētspējīgāku Baltijas un Eiropas izglītības telpā.

• Tiek izveidots unikāls Redzes ergonomikas kabinets Baltijā pētījumiem, apmācībai un redzes pārbaudēm.

• No citiem projektiem tiek piesaistīts papildus finansējums zinātnei, tiek veidota sadarbība ar privātiem uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamība pēc zināšanām, pētniecībā iegūtajiem rezultātiem, kas apstiprina ierīces, pakalpojuma priekšrocības vai rekomendācijas jaunu produkta attīstībai vai esošā produkta pilnveidošanai.

• Tiek publicēti pētījumu rezultāti augstas raudzes starptautiskos žurnālos un tiek celts un spodrināts LU tēls kā zinātnes universitātes tēls.

Savukārt sabiedrība:

• Iegūst kvalitatīvus redzes aprūpes pakalpojumus, jaunas diagnostikas metodes, kas palīdzēs nākotnē meklējot risinājumus cilvēku redzes traucējumiem un diskomfortam, kas rodas no darba specifikas.

• Iegūst informāciju no neatkarīgiem ekspertiem par redzei drošām sadzīves un darba vides ierīcēm.

Kopējās izmaksas: 56 805 eiro

Projekta vadītājs: asoc.prof. Gunta Krūmiņa, LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Prātnieku laboratorija

Projekta ietvaros Latvijas Universitātē tiks izveidota unikāla starpnozaru interešu izglītības programma pamatskolas skolēniem (4.-7.klase) Skolēniem būs iespēja apgūt kompleksu, pēctecīgu mācību programmu, izmantojot mācību telpās ieviesto tehnisko, tehnoloģisko un materiālo nodrošinājumu – atbilstošu vecumposmam, kas, savukārt, veicinās skolēnu izaugsmi eksaktajos priekšmetos, piesaistot skolēnus LU. Tiks izveidota skolotāju studiju programmas dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem inovatīva prakses sistēma un nodrošinājums. Savukārt LU studenti, kuriem tiktu sniegta iespēja mācīties LU SIIC ekspertu vadībā un skolotāji, jaunizveidotajā mācību vidē, apgūs jaunā mācību nodrošinājuma efektīvu izmantošanu, lai iegūtās zināšanas, prasmes, spēju reflektēt par savu darbu varētu izmantot izglītībā kopumā. LU nodrošina iespēju sadarboties dažādiem nozaru pārstāvjiem (studenti, skolotāji, eksperti) veidojot un realizējot kompleksu, pēctecīgu mācību programmu.

Kopējās izmaksas: 56 805 eiro

Projekta vadītājs: Ilze France, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Laika intervālu mērītāju RTS2006 modernizācija

Projekta izstrāde nodrošinās LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskās stacijas turpmāko attīstību un sekmīgu darbību ILRS tīklā, turpināsies sadarbība starp LU un Elektronikas un Datorzinātņu institūtu ļoti augstas precizitātes laika intervālu aparatūras testēšanā un izstrādē. LU būs piedalījusies augsto tehnoloģiju instrumentu izstrādē nozarē, kurā Latvija ir starp vadošajām valstīm pasaulē.

Kopējās izmaksas: 27 250 eiro

Projekta vadītājs: Kalvis Salmiņš, LU Astronomijas institūts

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Latvijas Universitātes un Rīgas Austrumu Klīniskās Universitātes Slimnīcas starpdisciplināras sadarbības platformas izveide multimodālas tehnoloģijas izstrādei agrīnai sepses diagnostikai

Projekta mērķis ir izveidot starpdisciplināru sepses izpētes platformu, uz kuras bāzes izstrādāt multiparametrisku sepses agrīnas diagnostikas tehnoloģisko un vadlīniju konceptu:

• pilnveidot pētniecisko infrastruktūru sepses diagnostikas izstrādei, apvienot projekta dalībnieku starpdisciplināro pētniecisko potenciālu un iestrādnes;

• izstrādāt multiparametriskas, neinvazīvas un pieejamas optiskas tehnoloģijas un tās pielietojuma vadlīniju konceptu agrīnai sepses diagnostikai, demonstrējot pacienta mikrovaskulārās traucējumu pakāpes vizuālu un kvantitatīvu novērtējumu;

• uzkrājot sepses pacientu klīniskos datus, noteikt sepsei specifisku simptomu klātieni, pakāpi un dinamiku.

Kopējās izmaksas:128 848 eiro

Projekta vadītājs: Andris Grabovskis, LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Projektu atbalsta mecenāts SIA "Mikrotīkls".


Pētījums par okeri dabā un sarkanās krāsas simbolismu senkultūrās

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktoranta Aigara Kokina pētījums „Okers dabā un tā izmantošana akmens laikmeta kultūrās”aptver Latvijā aizmirstu dabas resursu – okeri. Rezultātā pētnieks vēlas izpētīt un atsākt minerālu krāsas ražošanu Latvijā. “Šīs augstvērtīgās krāsas līdz pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem ražoja Staicelē (Ziemeļvidzemē), bet līdz ar sintētisko krāsu ienākšanu tirgū ražošana apsīka,” stāsta pētnieks. Viņš ir pārliecināts, ka dabīga un augstvērtīga Latvijas pigmentu eļļas krāsa būs pieprasīta profesionālu mākslinieku un restauratoru darbā, spēcinot Latvijas tēlu pasaulē.

Pētījums „Okers dabā un izmantošana akmens laikmeta kultūrās” var tapt par papildinošu izziņu bāzi aizvēstures studijās, t.sk. arheoloģijā, vēstures studijās un filozofiskās projekcijās uz cilvēka kā sugas veidošanos un izaugsmi.

Projektu atbalsta SIA "Mikrotīkls" ziedojums 41 600 eiro apmērā.


LU Cietvielu fizikas institūta doktorantu lietišķie pētījumi

Kopumā 108 000 EUR trīs gadu garumā saņems četri spēcīgi LU Cietvielu fizikas institūta pētnieki – LU Fizikas un matemātikas fakultātes doktoranti Andrejs Česnokovs, Guna Krieķe, Meldra Ķemere un JūlijaPerveņecka. Praktiskās ievirzes pētījumos plāno analizēt un izstrādāt inovatīvus materiālus un tehnoloģijas, ko nākotnē pielietot medicīnā, enerģētikā un vides aizsardzībā.

https://youtu.be/Q2JNx4dtjOA

Savā pirmajā video sižetā pētnieki uzskatāmi demonstrē vienu no luminiscences veidiem - hemiluminiscenci, iepazīstinot skatītājus ar tās rašanās mehānismiem un iemesliem visiem labi pazīstamajos "spīdošajos kociņos" - diskotēku aprocēs jeb, zinātniski izsakoties, luminiscējošos kociņos.

UZMANĪBU! UZSTĀJĪGI NEREKOMENDĒJAM VIDEO REDZĒTO ATKĀRTOT MĀJAS APSTĀKĻOS, JO TAS IR BĪSTAMI!

https://youtu.be/PEAcjyEgtcA

 

Lasīt rakstu par pētījumiem žurnālā "Ilustrētā Zinātne" >>


Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana

Projekta ietvaros tiks veikta:

a) topoloģiska modeļa izstrāde, kurā strukturālā līdzība tiek reprezentēta ar telpiskām attiecībām,

b) eksperimentāla testēšana, kurā tiek analizēts reakciju laiks un kļūdu īpatsvars topoloģiski un verbāli reprezentētai informācijai ar vienu saturu. Pētījuma rezultātā tiktu izpētītas saskarne (lietojamas, izglītībā, medicīnā u.c.) ar vizuāli telpisku (topoloģisku) informācijas reprezentāciju.

 

Uzzini vairāk par projektu >>

Realizēšana: 2017. gada maijs - 2018. gada maijs.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 13 000 EUR apmērā.

 


Ekselences balva 2019

Astoto reizi inovatīviem un izciliem skolotājiem pasniegta “Ekselences balva”

19. februārī Latvijas Universitātē tika pasniegta “Ekselences balva”,  kas ir izveidota pēc uzņēmēju iniciatīvas, un to piešķir, novērtējot inovatīvus un izcilus skolotājus.

“Ekselences balvu” bioloģijā ieguva Sintija Valucka (Zemgales vidusskola), fizikā – Jānis Bukins (Siguldas Valsts ģimnāzija), ķīmijā –  Linda Kovaļevska (Mārupes vidusskola), matemātikā –  Sanita Balanda (Rīgas Hanzas vidusskola), ekonomikā – Līga Lagzdkalne (Mārupes vidusskola).

 

Uzzini par laureātiem >>>

 

1400 eiro katram balvas ieguvējam nodrošinās Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija, AS „Swedbank”, AS „Latvijas valsts meži”, "Accenture" Latvijas filiāle. SIA "Lielvārds" visiem finālistiem dāvinās veicināšanas balvas.

LU Basketbola sistēmas atbalsts

Basketbola klubs „Latvijas Universitāte” startē Latvijas Basketbola līgas 1.divīzijā. Atbalsts projektam ļauj attīstīt LU basketbola komandu, veicināt jauno sportistu izglītošanu un pilnveidot basketbola meistarību, projekta ietvaros rasta iespēja izmaksāt LU Basketbola stipendiju.

Pateicoties atbalstam, spēlētāji tiek nodrošināti ar diviem treneriem, fiziskās sagatavotības treneri, fizioterapeitu, regulāru trenažieru zāles apmeklēšanu un pats galvenais – iespēju spēlēt basketbolu visaugstākajā Latvijas līmenī.

Vairāk par basketbola klubu: www.bk.lu.lv 


Atbalsts LU biedrībai “Juventus”

 

Programmējam ar prieku

Projekta rezultātā tiks uzlaboti kursa DatZ1140 (Datori un programmatūra 1, fizikas bakalaura studiju programma, A kurss) didaktiskie materiāli un mācību līdzekļi.

Jau šobrīd esošie tehniskie materiāli tiek lietoti “IR jauno tehnoloģiju skolas” nodarbībās, didaktiskie materiāli un tehniskie līdzekļi tiks lietoti kā darbnīca Latvijas Programmētāju dienās.

Projekts tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam 8800 EUR apmērā.


ACM ICPC programmēšanas sacensības

Pasaules studentu programmēšanas sacensības (ACM ICPC) ir senākās un prestižākās akadēmiskās programmēšanas sacensības pasaulē. Sacensības norisinās jau 43. gadu, un šogad tajās piedalījās 52 709 dalībnieki, kas pārstāvēja 3 233 universitātes no 110 valstīm. Sacensību astotdaļfināli, ceturtdaļfināli un pusfināli norisinās reģionos visos apdzīvotajos kontinentos, savukārt uz fināla sacensībām dodas ap simts pasaules spēcīgākās komandas. Šogad finālā piedalījās 135 pasaules spēcīgākās studentu komandas.

Ceturtdien, 4. aprīlī, Portugāles pilsētā Porto norisinājās 43. ikgadējais pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību fināls (ACM ICPC), kas pulcēja spēcīgākās studentu komandas no visas pasaules, tostarp vienīgo Latvijas komandu no Latvijas Universitātes (LU). Spraigā cīņā LU komanda – Pēteris Pakalns, Vladislavs Kļevickis un Ingus Jānis Pretkalniņš – 135 komandu konkurencē ieguva 47. vietu (dalīto 41. vietu), aiz sevis atstājot vēl 88 citu pasaules universitāšu komandas.

LU HZF antropoloģijas doktorantūras programmas izveide

Latvijas Universitātes Antropoloģijas studiju katedra sadarbībā ar Tallinas Universitāti, Vītauta Dižā Universitāti Kauņā un Rīgas Stradiņa universitāti ir ieguvusi Vennera-Grena (Wenner-Gren) fonda finansējumu reģionālas antropoloģijas doktora līmeņa programmas attīstībai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Caur doktora programmas izveidi tiks stiprināta arī antropoloģijas nozare Baltijas valstīs un veidota konkurētspējīga reģionāla programma ar dziļāku specializāciju publiskajā antropoloģijā, sensorajā antropoloģijā, kā arī identitātes, migrācijas un kultūras procesu izpētē.

Finansējums segs studentu un pasniedzēju mobilitātes izmaksas, īstenojot kopīgu doktora programmu, starptautiski nozīmīgu lekciju organizēšanu, tematisko un metodoloģisko semināru, kā arī vasaras skolu izmaksas. Līdzekļi paredzēti arī antropoloģiskai izpētei nepieciešamo tekstuālo un tehnisko resursu uzkrājumam partneru universitātēs.

Projekta ietvaros jau noslēgta vienošanās ar Mančestras Universitāti Lielbritānijā, kas atbalstīs personāla apmācību un konsultēs doktora programmas izveidi. Patlaban ir spēkā arī vienošanās par Mančestras Universitātes un citu Lielbritānijas universitāšu doktora līmeņa studentu vizītēm uz Baltijas valstu universitātēm. Latvijas Universitātē šogad praktizēsies jau otrais programmas dalībnieks.

Finansējums piešķirts uz 5 gadiem kopā 125 000 ASV dolāru apjomā.

Vennera-Grena fonds antropoloģiskai izpētei ir nozīmīgākais privātais fonds antropoloģijas attīstībai visā pasaulē, finansējot gan pētniecību, gan tīklošanās aktivitātes, gan atbalstu antropoloģijas institucionālai attīstībai.

Antropoloģijas doktora līmeņa programmas izveides projektu administrē Latvijas Universitātes fonds.
 


LU vēstures studiju atbalsts

 

LU studentu Biznesa inkubators

LU studentu Biznesa inkubators ir nozīmīgs dalībnieks Eiropas augstskolu biznesa inkubatoru vidū, radot iespējas katram studentam kļūt par izcilu uzņēmēju.


Forumu cikls "Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji"

Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, Latvijas Universitāte, kā valsts vadošā augstskola, vēlas sniegt ieguldījumu akadēmiski izsvērtas Latvijas nākotnes attīstības redzējuma veidošanai. Augstskola vispusīgi rūpējas par turpmākajiem 10 – 20 – 30 gadiem mūsu valsts izaugsmē.

Šajā nolūkā Latvijas Universitāte no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada novembrim ir paredzējusi rīkot trīs augsta līmeņa ekspertu forumus - “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” (ārējie faktori, iekšējie faktori, sintēze).

 

Pasākumu atbalsta Nordea Banka AB Latvia 10 000 EUR apmērā.

LU Absolventu taka

Šobrīd tiek īstenota Latvijas Universitātes (LU) Botāniskā dārza atjaunošana, gatavojoties dārza simtgadei 2022. gadā. Sakārtojot un papildinot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, dārzs būs plašai publikai pievilcīga vieta. Tostarp Botāniskajā dārzā tiks ierīkota LU Absolventu taka.

Absolventu taka būs sava veida ceļš, kas vīsies cauri dārzam, apvienojot dažādus labiekārtojuma elementus un vides objektus. Visā garumā taka mainīs savu raksturu no ēnainas līdz spilgtas saules apspīdētai. Tā būs vieta, kur satikties. Vieta, kur vienuviet baudīt dabas krāšņumu, mākslu un kultūru.

 

Projekts tiks īstenots, pateicoties LU absolventu un viņu sadarbības partneru ziedojumiem. Aicinām ziedot takas izveidei, izvēloties projektu “Atbalsts Absolventu takai”: https://ziedot.lu.lv/


Temīdas statujas izveide Latvijas Universitātē

Piecu gadu garumā Latvijas Universitātes (LU) vēsturiskajā ēkā, kas ir arī LU Juridiskās fakultātes (JF) mājvieta, bija izvietota sengrieķu taisnības dievietes Temīdas statuja. Laika gaitā tā kļuva par vienu no Latvijas lielākās juristu “kalves” simboliem. 2017. gada vasarā statujas īpašnieks to pārvietoja uz iepriekšējo eksponēšanas vietu Melngalvju namā.

LU Juridiskā fakultāte patiesi cer savu simtgadi 2019. gada nogalē sagaidīt ar Temīdas statuju tās telpās un aicina ar jebkāda apmēra ziedojumu iesaistīties ieceres īstenošanā.


LU Rakstu māja un Akadēmiskais laukums

Rakstu mājā plānotas 8 fakultātes ar 11 000 studentiem:

  • Biznesa vadība un ekonomika;
  • Datorika;
  • Humanitārās zinātnes;
  • Pedagoģija, psiholoģija un māksla;
  • Sociālās zinātnes;
  • Teoloģija;
  • Vēsture un filozofija;
  • Tiesību zinātnes.

Kopējā ēkas platība 32 000 m2 septiņos stāvos. Akadēmiskā laukuma platība aptuveni 5000 m2.
Projektēšanas darbi sāksies 2018.gadā. Būvniecība – 2019.gadā.

Akadēmiskais laukums apvienos visas trīs jaunās LU ēkas – Dabas māju, Zinātņu māju un Rakstu māju. Uz akadēmisko laukumu vedīs lielās kāpnes ar aptuveni 50 pakāpieniem, kas būs zinību simbols. Zem laukuma plānots izbūvēt ūdeņraža laboratoriju aptuveni 20 m2 platībā, kura būs apskatāma caur stiklotu sienu laukuma nogāzē.


LU Filantropijas nams

Līdz 2019. gada nogalei, kas ir Latvijas Universitātes simtgades gads, LU Botāniskajā dārzā ir paredzēts uzbūvēt jaunu energoefektīvu ēku – Filantropijas namu –, kas, demonstrējot viedo tehnoloģiju iespējas, simbolizēs arī filantropijas principus un tradīcijas, kas valda Latvijas Universitātes fondā.

Šo unikālo ēku “baros” atjaunojamie resursi un tēlu papildinās spilgti akcenti: Ziemas dārzs un Spoguļsiena. Ziemas dārzs ir kā nobriedušu mecenātu devīguma simbols. Ne velti savus ziemas dārzus var atļauties tikai retais, tā ir labklājības zīme. LU pirmajam lielākajam dižmecenātam Kristapam Morbergam arī bija savs ziemas dārzs Jūrmalas vasarnīcā. Šī nama ziemas dārzu varēs izbaudīt kā esošie, tā topošie Latvijas Universitātes fonda mecenāti un visi LU Botāniskā dārza apmeklētāji. Ceram, ka šī Ziemas dārza burvība rosinās kļūt vēl veiksmīgākiem visiem mums. Caurspīdīgums un atvērtība, kā uzticēšanās simbols, būs sajūtams ēkas dinamiski mainīgajos stiklojumos. Spoguļsienā ikviens varēs ieraudzīt gan zaļā dārza, gan savus atspulgus.

https://ziedot.lu.lv/kampana/lu-filantropijas-nams/