Kristapa Morberga stipendija

Kristaps Morbergs (1844-1928) ir ievērojamākais LU mecenāts, kurš LU kopumā dāvājis astoņus nekustamos īpašumus. K. Morberga dāsnums ir sniedzis iespēju izmaksāt K. Morberga stipendijas saskaņā ar viņa testamentā pausto gribu.

Dižmecenāta Kristapa Morberga stipendija ir nodibināta ar mērķi veicināt LU attīstību, finansiāli atbalstot izcilus un sabiedriski aktīvus studentus pilnvērtīgu studiju īstenošanai.
Ik gadu stipendijas piešķir, pamatojoties uz LU fonda Kristapa Morberga stipendijas nolikumu un LU rektora paziņojumu.


Stipendija paredzēta: visu LU bakalaura studiju programmu studentiem, sākot no 2. kursa.

Stipendiju skaits: 15.

Stipendijas apmērs: 2 200 EUR/akad. gadā.

Stipendijas komisija: LU fonda valdes priekšsēdētājs prof. emer. Ivars Lācis (komisijas priekšsēdētājs), LU fonda izpilddirektore Laila Kundziņa, LU Juridiskās fakultātes docents Dr.iur. Edvīns Danovskis, LU Bioloģijas fakultātes docents Dr.biol. Guntis Tabors un LU Studentu padomes pārstāve Elīza Dāldere.


Vienlaicīgi vienā akadēmiskajā gadā pretendents drīkst saņemt vienu LU fonda mecenātu finansētu stipendiju. Students nedrīkst pretendēt uz stipendiju, ja ir darba attiecībās ar LU.


Stipendiāti

2019./2020. akad. g. stipendiāti: (veselības, eksaktajās un dabaszinātnēs) Svjatoslavs Kistkins, Artūrs Mazarēvičs, Daniils Vladimirovs, Matīss Apinis, Ksenija Korotkaja, Rihards Ruska, Andis Draguns, Beāte Krūze, Elizabete Laiviņa;(humanitārajās zinātnēs) Rota Lāce. Alise Švandere, Jēkabs Jānis Akermanis, Baiba Plakane; (sociālajās zinātnēs) Raivo Vilcāns.

2018./2019. akad. g. stipendiāti: LU dabaszinātnes, medicīnas un dzīvības zinātnes Andis Draguns, Artūrs Šilaks, Haralds Baunis, Svjatoslavs Kistkins, Matīss Apinis, Helvijs Niedra, humanitārās zinātnes Līva Kukle, Alise Pokšāne, Toms Pāvils, Ieva Melgalve, Signe Viška, Laura Kļaviņa, sociālās zinātnes Anna Patrīcija Mālere, Marija Stefānija Skudra, Kristīne Sikora, RTU – Pāvels Dadojenkovs, Andris Jeminejs, Ieva Stradiņa, Undīne Ģemze, Renāts Kristaps Grīnfelds un Ivo Liepa.

2017./2018. akad. g. stipendiāti: LU sociālās zinātnes Nora Ventaskraste, Anete Baltiņa, Anna Patrīcija Mālere , Marija Stefānija Skudra, Zane Kalniņa, humanitārās zinātnes Zane Višķere, Zane Katrīne Kļaviņa, Līva Kukle, Ieva Melgalve, eksaktās zinātnes Artūrs Šilaks, Daniels Krimans, Rimants Žogota, Annija Varkale, Krišjānis Rudus, Eva Emīlija Česle; RTU – Mārtiņš Lisovs, Mikus Puriņš, Emīls Garančs, Jānis Raivis Mucenieks, Raimonds Bogdanovičs, Ivo Liepa

2016./2017. akad. g. stipendiāti: LU – Austris Cīrulnieks, Zane Katrīne Kļaviņa, Estere Kalks, Līva Kukle, Svens Lurie, Nora Ventaskraste, Vilmārs Vesingi, Ļevs Rusilo, Rimants Žogota, Daniels Krimans, Marija Somoviča, Ērika Tomiņa, Laima Baldiņa, Alise Ella Pretkalniņa, RTU – Santa Bērziņa, Roberta Kazimjaņeca, Rūdis Rubenis, Sindija Virse, Inese Gusta, Hermanis Sorokins.