Valkas novada pašvaldība

Mecenāta mērķis ir finansiāli atbalstīt izcilu Valkas novada jauniešu iespēju iegūt labu augstāko izglītību, veidot Valkas novada jauniešu piederības sajūtu Valkas novadam, veicināt Valkas novada iedzīvotāju lokālpatriotismu, palielināt Valkas novada prestižu un atpazīstamību, palielināt interesi par Valkas Jāņa Cimzes ģimnāziju potenciālo vidusskolēnu vidū.

Atbalsts

2021./2022. akd. gadā piešķirs stipendiju vienam Valkas absolventam 1500 EUR apmērā (150 EUR mēnesī)