Jānis Rūdolfs un Aina Rita Vējiņi

Jānis Rūdolfs Vējiņš (1926-2012) un Aina Rita Vējiņš (dz. Rozītis) (1932-2012) abi dzimuši Latvijā. 1944. gadā devušies bēgļu gaitās uz Vāciju. Abi satikās uz kuģa 1950. gadā ceļā uz Austrāliju. Apmetušies uz dzīvi Melburnā, kur veidojuši karjeru kā inženieris un komptometriste. Būdami savas dzimtenes patrioti, vēlējušies atbalstīt jauniešus Latvijā.

Jānis dzimis Elkšņu pagastā, Viesītes novadā, 1926. gada 8. novembrī. 1944. gadā viņš kļuva 18 gadus vecs un tad viņu iesauca Latviešu Leģionā. Pēc apmācībām viņš tika aizsūtīts uz Dancigas apkārtni, kur viņš tika ievainots.

Aina Rita (dz. Rozītis) dzimusi Krustpilī 1932. gada 15. novembrī. Viņa bija skolas gados, kad ar māti aizbēga uz Vāciju.

1950. gadā abi no Vācijas izceļoja uz Austrāliju ar kuģi “General Hersey”, un viņi uz kuģa satikās. 1952. gadā viņi apprecējas un uzsāka kopdzīvi Melburnā, audzinot divus bērnus (Līgu un Arni), nostrādājot sava darba mūžu – Jānis kā inženieris mašīnrūpniecībā un Aina kā komptometriste tirgošanas firmā.

Tad, kad Latvija atbrīvojās no Padomju jūga, Jānis un Aina saredzēja, ka Latvijas attīstībai un Latvijas jaunatnei ir jāpalīdz uzlabot izglītību un patriotismu. Viņi ar dāvināšanas prieku iesaistījās, atbalstot vairākus vērtīgus pasākumus un organizācijas: LU fondu, Vītola fondu un Jaunsardzes attīstību. Kopā ar Eigitu un Māru Timmermaņiem no Sidnejas viņi arī izveidoja apvienību “Timmermanis un Vējiņš”, un kopā finansēja un publicēja vairākas patrioskas grāmatas, no kurām daudzas tika dāvinātas izglītības un patriotiskiem nolūkiem.

Abi aizgāja mūžībā 2012. gada augustā ar dažu dienu atstarpi.

 

Atbalsts

Vējiņu ģimene kļuva par LU fonda mecenātiem 2007. gada novembrī, izveidojot Jāņa un Ainas Vējiņu vārdā nosauktas stipendijas Latvijas studentu un studenšu korporāciju biedriem, īpaši dodot priekšroku studentu korporācijas "Gersicania" biedriem.

2008./2009. akad. gadā Vējiņu ģimenes stipendiju saņēma Guntars Kaspars, tās apmērs 2 200 eiro.

2009./2010. akad. gadā 2 560 eiro apmērā stipendiju saņēma Jānis Arājs.

2009./2010. ak. gadā stipendiju programmai „Ceļamaize 2009” apvienība „Timermanis un Vējiņš” dāvināja zibatmiņas-rokassprādzes un grāmatas „Mores kauja”.

Paldies par atbalstu!