Aldis Jānis Birzulis

Mecenāts Aldis Jānis Birzulis dzimis 1934. gada 17. februārī Rīgā, Latvijā. Kopā ar vecākiem 1944. gadā devās bēgļu gaitās uz Vāciju, pēc tam emigrēja uz Austrāliju 1950. gadā. Šobrīd ir Latvijas Republikas un Austrālijas pilsonis. No 2007. gada līdz 2017. gadam bija Latvijas Republikas Goda konsuls Jaundienvidvelsā un Austrālijas Ziemeļu teritorijā.

Pamatskolas gaitas uzsāka Rīgas 27. pilsētas pamatskolā, taču, apstākļu spiests, pamatskolu pabeidza Vācijā, kur sāka apmeklēt vidusskolu. Pēc ieceļošanas Austrālijā turpināja mācīties vakarskolā. 1954. gadā iestājās Jaundienvidvelsas Universitātē, kur 1958. gadā ieguva bakalaura grādu civilajā inženierzinātnē. Septiņus gadus vēlāk, 1965. gadā, ieguva arī maģistra grādu inženierzinātnēs. A.J.Birzulis ir reģistrēts būvinženieris Austrālijā.

Aldis Jānis Birzulis, būdams prombūtnē, ir aktīvi darbojies latviešu sabiedrības labā, par to neprasot nekādu atlīdzību. Tajā viņš atdeva savu sirdi un dvēseli. Viņam ļoti svarīga bija latviešu kultūra, tradīcijas un valoda. Viņš jutās privileģēts, ka varēja pielikt savu roku, lai šīs vērtības izbaudītu arī nākamās latviešu paaudzes. Aldis savā laikā bija Sidnejas Latviešu skolas vecāku padomes priekšsēdētājs, viņš organizēja ziedojumu akcijas skolas pastāvēšanai un mācību materiālu iegādei.

Viņš piedalījās Latviešu Studentu apvienības dibināšanā, 1955. gadā bija šīs apvienības valdes priekšsēdētājs. Diemžēl tagad šī organizācija vairs nepastāv. 2002. un 2003. gadā viņš bija latviešu studentu korporācijas Selonija globālais seniors. Piedalījās arī latviešu izglītības veicināšanas kooperatīva “Dzintari” dibināšanā – ilgus gadus bija kooperatīva valdes loceklis un bagātīgi atbalstījis latviešu sabiedrības iepirkto īpašumu Normanvillē, Dienvidaustrālijā.

“Dzintaros” jau trīs paaudzes Austrālijas latviešu jaunieši, kā arī daži no citām zemēm, pulcējas latviskā vidē, nodibina draudzīgas attiecības uz mūžu,  pastiprina savu latviešu valodas prasmi, kā arī ar lielu sajūsmu piedalās dažādās nodarbībās – korī, teātrī, tautas dejās, aušanā, rotu kalšanā u.c.

Vairākus gadus pēc kārtas Aldis palīdzējis segt izdevumus, kas saistīti ar Latvijas mākslinieku uzaicināšanu, lai kuplinātu Latvijas valsts svētku svinības Sidnejas un citās Austrālijas latviešu biedrībās. Kad tika pārbūvēts Sidnejas Latviešu biedrības nams, Aldis sniedza inženiera pakalpojumus bez atlīdzības.

Interesants fakts ir arī tas, ka Rukvudas kapsētā atrodas piemineklis, kura uzstādīšanu organizēja Aldis sava nelaiķa brāļa Ivara Birzuļa vārdā kā atgādinājumu nākošajām paaudzēm par to, ka tur atdusas latvieši,  kas ieradās Austrālijā pēc Otrā pasaules kara.

No 1999. līdz 2007. gadam bija LAAI vicepriekšsēdētājs Jaundienvidvelsā. Par to visu viņš ir arī saņēmis vairākus apbalvojumus, kā, piemēram, Austrālijas latviešu un Jaunzēlandes Apvienības pateicības rakstu un Order of Australia Medal.  Viņš ir arī Latviešu biedrības goda biedrs, un viņam ir piešķirts emeritus Latvijas Republikas Goda konsula tituls.

Pēc universitātes beigšanas, 1965. gadā, strādāja Jaundienvidvelsas ceļu departamentā par ceļu būvju un tiltu plānošanas inženieri. Lai paplašinātu darba pieredzi, viņš gadu devās strādāt uz Angliju, vēl pēc gada pārcēlās uz Kanādu, lai iepazītos ar Ziemeļamerikas būvniecības praksi.

Strādājis slavenā būvobjektu plānošanas firmā – Miller Milson and Ferris Pty Ltd, kur kļuva par šīs firmas direktoru un līdzīpašnieku. 1989.gadā jau nodibināja pats savu firmu “Birzulis Associates Pty Ltd”. Šajā uzņēmumā tagad strādā vairāk nekā 20 darbinieki. Kopumā uzņēmums ir īstenojis vairāk nekā 7 000 projektus.

 

Atbalsts

2014. gadā sniedz atbalstu Latvijas Universitātes Biznesa inkubatora Biznesa ideju fondam 15 500 AUD (10 000 eiro) apmērā.

Paldies par atbalstu!