Dagi

Uzņēmums "Dagi" (1994) nodrošina ēdināšanas pakalpojumus.

Atbalsts

2013. gadā ziedoja Sports Telcom stipendijai 3000 eiro.

2015. gadā sniedz atbalstu basketbola klubam "Latvijas Universitāte" 1 000 EUR apmērā.

2016. gadā turpina atbalstīt LU basketbola sistēmu ziedojot 1 000 EUR.

2017. gadā ziedo 1 000 eiro basketbola klubam "Latvijas Universitāte.

2022. gadā ziedo 2 000 eiro basketbola klubam "Latvijas Universitāte.

Paldies par atbalstu!