Jirgens fon Ungerns–Šternbergs

Jűrgen von Ungern–Sternberg

Mecenāts Jirgens fon Ungerns–Šternbergs (1940) dzimis Vācijā. Senas vācbaltiešu dzimtas pārstāvis, kas Livonijā zināma kopš 13. gadsimta sākuma. Viņš ir antīkās Bāzeles Universitātes vēstures profesors, veicinājis Latvijas vēstures zinātnes attīstību. LU goda doktors.

Bernhards Holanders (Bernhardt Albert von Hollander, 1856-1937) bija profesora Jirgena fon Ungerna–Šternberga vectēvs. Vācbaltiešu vēsturnieks B. Holanders sarakstījis nozīmīgus pētījumus par XIX gadsimta Rīgu, viduslaiku Livonijas vēsturi un citus. Gadsimtiem ilgi Holanderiem un fon Ungerniem Šternbergiem Latvija un Igaunija bija dzimtene un tēvzeme.

 

Atbalsts

1999. gadā Jirgens fon Ungerns–Šternbergs ziedoja līdzekļus 50 000 Šveices franku apmērā.

2003. gadā pirmo reizi LU Vēstures un filozofijas fakultātē tika piešķirta Bernharda Holandera / Jirgena fon Ungerna–Šternberga stipendija - doktorantam Mārtiņam Mintauram. Jirgena fon Ungerna–Šternberga stipendijas apjoms ir 1 000 eiro, un to piešķir talantīgākajam doktorantam vai maģistram.

Paldies par atbalstu!