Andris Ziemelis

Alfrēda Raistera piemiņas stipendijas ieguvējs 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2016. gadā, pateicoties Amerikas latvieša, inženiervadības doktora, Latvijas Universitātes (LU) mecenāta Alfrēda Raistera (1921-2012) testamentārajam novēlējumam. Stipendija paredzēta LU maģistrantiem un doktorantiem eksakto, dabaszinātņu jomā, kuriem jau ir skaidrs redzējums par sava zinātniskā pētījuma virzienu. Viens no svarīgiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai ir studenta gatavība pēc atbalsta beigām palikt Latvijā tikpat ilgi, cik saņēma atbalstu, lai sniegtu labumu Latvijas sabiedrībai. 


Andris Ziemelis studē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes maģistra studiju programmas "Vides zinātnes" 2. kursā. Andris nekaunas konstatēt un atzīt to, ka ir autsaiders. Uzskata, ka šāds stāvoklis ir ģenētikas un citu apstākļu varbūtības izspēle, kas var sniegt būtiskas priekšrocības, piemēram, unikālu skatu uz procesiem sev apkārt. Šo “dāvanu” cenšas novērtēt un izmantot lietderīgi, cenšoties realizēt savu virsmērķi. Andris mēģina apsvērt un nošķirt būtiskās lietas no mazāk būtiskajām, vai pat nelietderīgajām. Savā dzīves gājumā viņš ir gājis skolas korī, nodarbojies ar vieglatlētiku, futbolu, ir veldzējis dvēseles sāpes teātrī un savu dzejoļu rindās, Andris ir slepus fotografējis sociālas problēmas, ir patiesi mīlējis un ir bijis patiesi bijis sāpināts, kādam ir darījis pāri un atstājis rētas uz visu dzīvi, taču tās ir salīdzinoši sīkas vienības plašajā Visumā. Mazāk svarīgās problēmas ir jāpieņem zināšanai, taču patiesā koncentrēšanās nepieciešama pie būtiskiem jautājumiem.

Iepazīsti Andri!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Man nav nekādu sevišķu talantu, bet ir spējas, kas nodrošina nemitīgu progresu. Mana valūta ir laiks. Ja laiks man ir dots pietiekami daudz, tad varu atrisināt jebkuru problēmu. Mans visnozīmīgākais sasniegums ir spēja pieņemt pašam sevi un būt pašpietiekamam, nesatraucoties par sīkumiem, un būt noderīgam sabiedrībai.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Mana pamatinterese ir cilvēks. No psihoanalīzes līmeņa līdz pat kolektīvās domāšanas teorijai. Šī iemesla dēļ es nemitīgi pilnveidoju savas zināšanas un mēģinu rast risinājumus noteiktiem un sev svarīgiem problēmjautājumiem.

Pašreiz savu zinātnisko darbu izstrādāju par cilvēka saimniecisko darbību un dabas aizsardzības plānošanu. Es izmantoju meža ekosistēmas attīstības modeļus, lai prognozētu noteikta normatīvā regulējuma vai plānošanas dokumenta, vai kāda cita faktora ietekmi uz potenciālajām izmaiņām ekosistēmā.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Pirmkārt, stipendijas iegūšana man sniedz atbildību un piešķir mērķi, kuru paredzējis attiecīgais mecenāts. Otrkārt, ar godīgi veiktu darbu iegūstu augsti vērtējamu cieņu. Treškārt, finansiāls atbalsts sniedz iespēju sekmīgi zinātniski publicēties.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Sniegt ieguldījumu taisnīgas un demokrātiskas valsts attīstībā.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Pirmkārt, ikvienam studentam ir šādas tiesības. Otrkārt, pat ja studentam stipendija netiks piešķirta, pieteikuma sagatavošanas procesā ikvienam studentam ir fantastiska iespēja analizēt sevi, savu motivāciju un lomu, vietu sabiedrībā, potenciālo devumu tai.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Tā kā jebkurā grāmatā ir tikai daļa patiesības, kuras lokācija grāmatā nav nosakāma, tad monogrāfijas lasu selektīvi. Taču kā psihoanalīzes cienītājs, varu ieteikt izpētīt Zigmunda Freida (Sigmund Freud)  darbu “The ego and the ID” un viņa meitas Annas Freidas  (Anna Freud) darbu “The Ego and the Mechanisms of Defence”.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

The House That Jack Built.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Katra jauna rītdiena ir jauns sākums!