Anna Elizabete Pildava

Stipendijas "Ceļamaize" ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Stipendiju programma “Ceļamaize” radīta, lai sniegtu motivējošu atbalstu Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju 1. kursa studentiem, kuriem, absolvējot vidusskolu, ir augstas sekmes gan mācībās, gan sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs. Kopš 2008. gada ilggadējais mecenāts uzņēmums "Arčers" sniedz ieguldījumu talantīgāko Latvijas jauniešu izaugsmē un veicina inteliģentākas sabiedrības veidošanos.


Anna Elizabete Pildava studē LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes bakalaura studiju programmas ”Matemātika” 1. kursā. Tāpat kā matemātika, arī māksla caurvij Annas Elizabetes dzīvi, par garlaicību liekot aizmirst. Viņu aizrauj muzicēšana, rakstīšana, lasīšana, kā arī ceļošana. Neatlaidība izvirzīto mērķu sasniegšanai, centība un radošums savās izpausmēs ir labākie sabiedrotie visam, ko viņa vēlas sasniegt un piepildīt.

Iepazīsti Annu Elizabeti!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Spēja apvienot matemātikas neapstrīdamo loģiku ar mūzikas brīvo formu, lai radītu savā dzīvē ko jaunu un skaistu, tas ir talants, kura izkopšana ir sasniegums. Katra diena ir jāvelta sevis pilnveidošanai, un ir ļoti svarīgi nepazaudēt zinātkāri un vēlmi mācīties, jo “tikai tā par cilvēkiem mēs augam”.(I.Ziedonis)

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Matemātika ir it visur, un tās saistība, piemēram, ar dabu, mākslu un mūziku, manī rada lielu sajūsmu. Ar tās palīdzību var pētīt praktiski jebko! Izvēle studijas saistīt tieši ar matemātiku nebija pārdomu pilna, jo šis studiju kurss ir kā pamats, kā neatņemama būvniecības sastāvdaļa manai zinātkārei.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Viennozīmīgi, tas ir liels gods saņemt šo stipendiju! Kā finansiālais atbalsts, tā būs iespēja veltīt nedalītu laiku un uzmanību studijām un akadēmiskajai izaugsmei.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Nemitīga attīstība un iespēja palīdzēt citiem – tos uzskatu par diviem galvenajiem dzīves uzdevumiem. Ikviens ir spējīgs tos īstenot, tātad arī manos spēkos ir kļūt par labāku cilvēku, lai spētu sniegt palīdzīgu roku citiem.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Tas ir veids, kā pārvarēt nevajadzīgas, sevī mītošas bailes un nepārliecinātību. Gūtais gandarījums par paveikto arī turpmāk mudinās tiekties pēc izcilības.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Imanta Ziedoņa “Epifānijas”.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Mr. Nobody.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Vectēvs mēdza teikt, ka “vienmēr dzīvē uzvar tas, cītigi, kas trenējas”. Manuprāt, šie vārdi var tikt attiecīnāti kā uz sportu un mācībām, tā arī uz sevis pilveidošanu un attīstību.