Marjama Bagdasarjana

Stipendijas "Ceļamaize" ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Stipendiju programma “Ceļamaize” radīta 2006. gadā, lai sniegtu motivējošu atbalstu Latvijas Universitātes (LU) pamatstudiju 1. kursa studentiem, kuriem, absolvējot vidusskolu, ir augstas sekmes gan mācībās, gan sasniegumi ārpusskolas aktivitātēs. Mecenāte, Amerikas latviete Dr. med. Aina Galēja-Dravniece (1925-2013) veltīja LU testamentāro novēlējumu, tā sniedzot ieguldījumu talantīgāko Latvijas jauniešu izaugsmē un veicinot inteliģentākas sabiedrības veidošanos.


Marjama Bagdasarjana studē LU Juridiskajā fakultātes bakalaura studiju programmā "Tiesību zinātnes" 1. kursā. Marjamai ir 18 gadi, un viņa šobrīd ir Latvijas Debašu asociācijas “ Quo Tu domā?”  biedre, kā arī debašu mentore projektā “Debate leader school 2019/2020”. Viņa ir absolvējusi Jāzepa Mediņa 1. mūzikas skolu, Marjamai patīk spēlēt klavieres un dziedāt džezu. Brīvajā laikā mācās valodas, šobrīd runā piecās valodās: armēņu, krievu, latviešu, angļu un vācu. Nākotnē plāno apgūt arī japāņu,spāņu un arābu valodu. Marjama nekad nebaidās izteikt savu viedokli vai kļūdīties, jo tas palīdz viņai pilnveidoties. Marjama ir komunikabla, izpalīdzīga un viņai ir laba humora izjūta. Viņa interesējas par jurisprudenci, politiku un starptautiskajām attiecībām.

Iepazīsti Marjamu!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Mans lielākais sasniegums ir iegūt budžeta vietu Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē. Lai sasniegtu šo mērķi, man palīdzēja izcilas sekmes, absolvējot skolu, gan arī labi eksāmena rezultāti. Manuprāt, jaunu valodu apgūšana man nesagādā problēmas. Man nav bail uzstāties publikas priekšā, jo iepriekš esmu daudz piedalījusies koncertos un uzstājusies debatēs.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Skolā pētīju angļu valodas apguvi ar mūzikas, dziesmu palīdzību. Es vēl neesmu nolēmusi, ko pētīšu nākotnē, bet visdrīzāk, ka tas būs saistīts vai nu ar krimināltiesībām, vai nu ar starptautiskajām tiesībām.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Tas ir gods būt par LU fonda stipendiāti, un es esmu ļoti laimīga, ka man ir tāda iespēja. Es ļoti daudz un cītīgi strādāju skolā, bet man bija vēl grūtāk, jo latviešu valoda nav mana dzimtā valoda. Tāpēc stipendijas iegūšana nozīmē to, ka manas pūles nebija pieliktas velti.   

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Es gribu, lai mani vecāki lepotos ar mani.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Mērķu stabilitāte ir svarīga iekšējai pašizaugsmei. Stipendijas sniegtās iespējas ir pietiekoši motivējošas, lai kvalitatīvi tiektos uz labākajiem rezultātiem un noturētu konkurētspējīgu latiņu.  

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu izlasīt angļu rakstnieces Šarlotes Brontē romānu "Džeina Eira".

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Es ieteiktu noskatīties motivējošu filmu “Atsitiens” (2014).

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Strādā tik daudz, līdz cilvēki Tevi sāks atpazīt pēc paveiktajiem darbiem.