Prof. emer. Dr.phys. Ivars Lācis. Foto: Toms Grīnbergs, LU.

Ceturtdienā, 2020. gada 12. martā, plkst. 15.00 LU Bibliotēka aicina ikvienu uz Dabaszinātņu bibliotēku (Rīga, Jelgavas ielā 1, 1. stāvā), kur tiks prezentēta jaunizdotā grāmata sērijā “Latvijas Universitātes rektori”.

2004. gadā klajā nāca vairāku gadu garumā rūpīgi veidots un lolots izdevums “Profesors Dr. phil.h.c. Ernests Felsbergs. Dzīve un darbs”, pieminot Latvijas Universitātes pirmo oficiāli ievēlēto rektoru. Kopš pirmā izdevuma iznākšanas ir aizritējuši vairāki gadi, darbs pie biobibliogrāfisko rādītāju veidošanas turpinājās, un šo gadu laikā ir sagatavoti kopumā septiņi izdevumi sērijā “Latvijas Universitātes rektori”.

Šogad LU Akadēmiskā apgādā izdota LU Bibliotēkas veidotā astotā grāmata, kura veltīta bijušam rektoram (2000-2007), LU fonda valdes priekšsēdētājam profesoram Ivaram Lācim: "Profesors Dr.habil.phys. Ivars Lācis". Ivara Lāča darba gaitas LU aizsākās jau studiju laikā 1969. gadā LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē, vairāki gadu desmiti ir aizvadīti dažādos amatos. Rektora amatā LU Satversmes sapulce Ivaru Lāci ievēlēja 2000. gada maijā. Savukārt jau pēc četriem gadiem LU saime uzticību Ivaram Lācim pauda atkārtoti, kad 2003. gada maijā profesors kā vienīgais pretendents tika ievēlēts par LU rektoru.

Šā gada maijā aprit tieši 20 gadi, kopš profesors Ivars Lācis stājās rektora amatā. Grāmatas saturs veidots kā stāstījums, kurā ar savām atziņām par Ivaru Lāci kā kolēģi, profesoru un rektoru dalās laikabiedri Latvijas Universitātē.

Grāmatas saturs papildināts ar bagātīgu fotogrāfiju klāstu no profesora Ivara Lāča personīgā arhīva un LU fotoarhīvā ievietotām fotogrāfijām. Savukārt personību raksturo dokumentālās liecības, kuras apkopotas Ivara Lāča LU personas lietā: iesniegumu, rīkojumu un citu dokumentu kopijas. Grāmatā iekļauta arī Bibliotēkas darbinieku sastādītā bibliogrāfija. Profesora Ivara Lāča bibliogrāfiskajā rādītājā apkopoti viņa publicēto darbu bibliogrāfiskie apraksti no 1976. līdz 2017. gadam.

Dalīties

Saistītais saturs