Dr. Zigmunds Orlovskis Latvijas Universitātes (LU) fonda administrētā ”Mikrotīkls” projekta ietvaros pēta augsnes sēņu ietekmi uz augu imunitātē un slimību noturībā potenciāli svarīgu starp-augu signālu apmaiņu.

Lielākā daļa augu uz Zemes veido savstarpēji izdevīgu kopdzīvi (dēvētu par mikorizu) ar augnē mītošajām sēnēm. Tas ietver arī virkni ekonomiski nozīmīgu kultūraugu, piem., graudaugus un kokus. Mikorizas sēnes spēj veidot bioloģiskus savienojumus starp atsevišķi augošiem augiem, kas kopā rada pazemes tīklu ar savstarpēji savienotām augu sakņu sistēmām. Šāds tīkls kalpo kā informācijas apmaiņas infrastruktūra starp dažādiem augiem analogi interneta optiskajam kabelim datu pārraidē un varētu darboties kā ‘’pazemes bioloģiskais internets’’. Tiesa, pasaulē maz pētīti ir molekulārie mehānismi šadu starp-augu signālu veidošanai un to loma saņēmējaugos.

Projekta mērķis ir izpētīt, vai mikorizas sēnes ietekmē un veicina briesmu signālu pārnesi stap augiem un tādējādi pozitīvi ietekmē augu veselību un aizsargspējas pret dažādiem uzbrucējiem. Zināms, ka, sastopoties ar uzbrucējiem - kukaiņiem, slimības izraisošiem mikroorganismiem-,  augi ierosina virkni dažādu aizsargreakciju un ražo specializētus ķīmiskus savienojumus, kas ‘’sagatavo’’ augus turpmākajiem uzbrukumiem vai pat ‘’brīdina’’ kaimiņaugus par blakus esošajām briesmām. Tā kā jau iepriekš esam atklājuši, ka augs bez mikorizas ražo mobilu pazemes signālu, kas kalpo kā brīdinājums un aktivē plaša spektra aizsardzību pret mikroorganismiem, vēlējāmies pārbaudīt hipotēzi, vai mikorizas sēņu tīkls varētu būt iesaistīts arī līdzīgu signālu apmaiņā starp augiem, rosinot savlaicīgu aizsargreakciju aktivāciju saņēmējaugos.

Projekta ietvaros strādājam ar laboratorijas modeļorganismiem -  burkānu sakņu kultūrām un lucernas augiem un esam ieguvuši pasaulē plaši izmantotu mikorizas sēnes (Rhizophagus irregularis) kultūru no sadarbības partnera Dr. Soon-Jae Lee Lozannas Universitātē (University of Lausanne). Esam ieguvuši pirmos rezultātus, kas liecina par izmainītām augu imūnatbildēm gan augos ar mikorizu, gan arī sēņu savienotos kaimiņaugos.

Iegūtos prelimināros pētījuma rezultātus plānojam komunicēt starptautiskajā Molekulāro Augu-Mikrobu Mijiedarbību (IS-MPMI) kongresā Rodailenda ASV (Rhode Island, USA) 2023 gada vasarā. Turpmāk plānojam pievērsīsties arī mežsainiecībā izmantojamu koku sugu signālu apmaiņas pētījumiem sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas Pētījumu un Studiju Centru un  Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava", kā arī attīstot vēl citas sadarbības iespējas Latvijā un starptautiski.

Zigmunds Orlovskis pateicas par SIA “Mikrotīkls” finansējuma atbalstu LU fonda administrētā projekta ietvaros. 


Latvijas Universitātes fonds jau kopš 2004. gada nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem investēt Latvijas nākotnē, atbalstot gan LU, gan citas vadošās Latvijas augstskolas. LU fonda prioritātes ir atbalstīt izcilākos studentus, pētniekus un viņu vadītos projektus un pētījumus, veicināt modernas mācību vides izveidi, kā arī nodrošināt universitātes ēku būvi un rekonstrukciju.

Dalīties

Saistītais saturs

Mērķētā terapija pret urīnpūšļa audzēja biomarķieriem
19.06.2023.

Mērķētā terapija pret urīnpūšļa audzēja biomarķieriem

Laura Kadile: 3 gadu garumā izstrādātais promocijas darbs nu ir noslēdzies!
14.06.2023.

Laura Kadile: 3 gadu garumā izstrādātais promocijas darbs nu ir noslēdzies!

Rudenī fiziķiem būs iespējams pieteikties jaunai stipendijai
11.05.2023.

Rudenī fiziķiem būs iespējams pieteikties jaunai stipendijai

Ieva Zariņa: no slimnīcas Latvijā līdz medicīnas nometnei Indijā
05.12.2022.

Ieva Zariņa: no slimnīcas Latvijā līdz medicīnas nometnei Indijā

Oļesja Rogoza: Mans ceļš zinātnē – kā ir būt jaunai pētniecei
30.11.2022.

Oļesja Rogoza: Mans ceļš zinātnē – kā ir būt jaunai pētniecei

Anna Kristīna Trautmane: no Venecuēlas līdz Latvijai
15.11.2022.

Anna Kristīna Trautmane: no Venecuēlas līdz Latvijai