Tania S. Svīta

Tania S. Sweet

Atbalstītāja Tania S. Svīta (dz. Sidorova) (1925-2007) dzimusi Rīgā 1925. gada 15. jūnijā. Kopš 1950. gada viņas dzīve bija ļoti raiba. 1954 .gadā viņa pabeidza ģimnāziju Karakasā, Venezuēlā, ar ļoti labām atzīmēm. No 1956. līdz 1958. gadam viņa studēja Heidelbergas Medicīnas skolā pediatrijas zinātnes, bet 1959. gadā mācījās Ņujorkas Braunas (Brown’s) komercskolā grāmatvedību un biznesa mašīnas un savas iegūtās zināšanas 1961. gadā pielietoja grāmatvedības darbā Plūmera (Plumer Ltd) kompānijā. 

Prof. Arvīds Ziedonis, Bukskauntijas un apkārtnes latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs un Tanias S. Svītas testamenta izpildītājs, stāsta: „Savā raibajā dzīvē Tania bija ļoti patstāvīga, arvien dzīvespriecīga, inteliģenta, šarmanta, ļoti ticīga, līdzjūtīga, devīga. Viņa arvien alka redzēt kaut ko interesantu, piedzīvot kaut ko jaunu, skaistu, iemācīties kaut ko, kas dzīvē noderīgs. Tania bija ļoti ticīga, viņa savu laicīgo mantu vēlējās atstāt labdarības iestādēm: baznīcai, ārstniecības iestādēm, trūcīgiem bērniem, studentiem, pensionāriem un slimajiem.” 

Mirusi 2007. gada 19. oktobrī Trentonas slimnīcā, ASV.

Atbalsts

2007. gadā Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes vajadzībām testamentā novēlēja 5 000 USD.

Paldies par atbalstu!