Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija

Administratoru asociācija (2003) ir neatkarīga sertificēto maksātnespējas procesa administratoru brīvprātīga profesionāla apvienība, kuras mērķis ir administratoru organizatoriskās vienotības nodrošināšana, administratoru profesionālo interešu pārstāvība, aizstāvība, profesionālās atbilstības vērtēšana un kvalifikācijas celšana, kā arī tai noteikto uzdevumu veikšana, lai veicinātu kvalitatīvu maksātnespējas procesa gaitu.

Atbalsts

2014./2015. akad. gadā piešķir Administratoru asociācijas stipendiju, to ieguva LU Juridiskās fakultātes studente Baiba Zvejniece (1 067,5 eiro apmērā).

Paldies par atbalstu!