Anita un Ivars Gaides

2005. gada maijā Kanādas prāvests Ivars Gaide un mācītāja Dr. Anita Gaide organizēja lekciju ciklu Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātei, kas palīdzēja studentiem iegūt rietumu pasaules redzējumu un veicināja studentu iesaisti starptautiskos procesos. Lekciju ciklā uzstājās prof. Taivāns no Toronto Universitātes.
 

Atbalsts

2011. gadā sniegts atbalsts stipendijai „Ceļamaize” 603 EUR apmērā.
Ar privātu ziedojumu atbalstījuši LU Lielās aulas ērģeļu restaurāciju 2013. gadā un 2014. gadā (Ilmāra Zilāna piemiņai).

Paldies par atbalstu!