AS „Latvenergo”

AS "Latvenergo" ir viens no videi draudzīgākajiem un drošākajiem energouzņēmumiem Eiropā.AS "Latvenergo" ir Latvijas tautsaimniecības stūrakmens, kas nodrošina mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanas iespējas visās ekonomiskās un sociālās dzīves jomās. Domājot par nākotni, uzņēmums iegulda attīstībā, tas sniedz drošību par rītdienu un jaunas pakalpojumu iespējas jau šodien.

AS „Latvenergo” misija skan: nodrošināt drošu, kvalitatīvu un videi draudzīgu enerģijas ražošanu un piegādi, kas veicina līdzsvarotu un ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību. Tādēļ energokompānijas vērtības ir atbildība, efektivitāte, atvērtība. 

Vairāk par AS „Latvenergo”: www.latvenergo.lv

Atbalsts: 2009. gada septembrī AS „Latvenergo” sniedza atbalstu Latvijas Universitātes 90. jubilejas izdevuma izdošanai 3560 eiro apmērā.

Paldies par atbalstu!