Daniels Neibergs

Daniels Neibergs ir individuāli praktizējošs zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes absolvents.

Atbalsts: 2006. gadā nogalē Daniels Neibergs sniedza atbalstu Latvijas Universitātei 1450 eiro apjomā.

Paldies par atbalstu!