Daumants Vītols

2018. gadā atbalsta kognitīvo zinātņu attīstību, ziedojot 1420 eiro projektam "Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze".

Paldies par atbalstu!