SIA "Fudeks"

Atbalsts

SIA "Fudeks" 2011./2012.ak.g. sniedzis atbalstu 1 450 eiro apmērā:

2011. gadā simpozijam LU KF – IOSTE (International Organization for Science and Technology Education), Centrālās un Austrumeiropas reģiona simpozijs (priekšsēdētājs prof. V. Lamanauskis, Lietuva) notiek regulāri katru otro gadu, un katrreiz to organizē cita valsts. Latvijā šis simpozijs notika pirmo reizi, tā organizēšana bija uzticēta Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātei.

2012. gadā XX Baltijas valstu ķīmijas olimpiāde.

Paldies par atbalstu!