Imants Freibergs

Atbalstītājs Imants Freibergs (1934) dzimis Valmierā. 1944. gadā kopā ar vecākiem emigrējis uz Vāciju, 1948. gadā devies uz Franciju, kur pabeidzis vidusskolu, 1954. gadā Freibergs pārcēlies uz Kanādu, savukārt kopš 1999. gada viņš dzīvo Latvijā.

Toronto Universitātē ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs. Tur arī iepazinies ar savu sievu Vairu Vīķi, kopīgi piedaloties Pirmo latviešu Jaunatnes svētku organizācijas padomes darbā.

1961. gadā sāk strādāt kā datorzinātņu speciālists IBM firmā Monreālā, tad McGill Universitātē, kur arī iegūst doktora grādu informātikā. No 1976. līdz 1999. g. strādā par informātikas profesoru Kvebekas Universitātē Monreālā (UQAM), kur vadījis informātikas studiju programmas; goda profesors kopš 1999. gada oktobra.

Bijis viesprofesors Montpeljē Universitātē Francijā (1974.-76. g.) un Oksfordas Universitātē Lielbritānijā (1982.-83. g.). Repatriējies uz Latviju 1999. g. oktobrī. Profesionālais un pētniecības darbs saistīts galvenokārt ar programmtehniku.
 

Atbalsts

1998. gadā LU dāvināja autoatbildētāju 500 USD vērtībā.

1987.gadā Imants Freibergs LU Fizikas un matemātikas fakultātei dāvināja datoru, tam laikam milzīgā vērtībā – 3 500 USD.

Paldies par atbalstu!