Imants Freibergs

Toronto (Kanāda) universitātē ieguvis maģistra grādu inženierzinātnēs, kur arī iepazinies ar savu nākošo sievu Vairu Vīķi, kopīgi piedaloties Pirmo latviešu Jaunatnes svētku organizācijas padomes darbā.

1961. gadā sāk strādāt kā datorzinātņu speciālists IBM firmā Monreālā, tad McGill universitātē, kur arī iegūst doktora grādu informātikā (Ph.D.). No 1976.-1999. g. informātikas profesors Kvebekas universitātē Monreālā (UQAM), kur vadījis informātikas studiju programmas; goda profesors kopš 1999. g. oktobra.

Bijis viesprofesors Montpellier universitātē Francijā (1974.-76.g.) un Oksfordas universitātē Anglijā (1982.-83.g.). Repatriējies uz Latviju 1999. g. oktobrī.

Profesionālais un pētniecības darbs saistīts galvenokārt ar programmtehniku.

Kopš 2000.g. IT padomnieks Latvijas Universitātes IT departamentā un Valsts prezidenta kancelejā. 2001. gadā ievēlēts par Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas LIKTA prezidentu. Aktīvi piedalās Latvijas IT industrijas un informācijas sabiedrības veicināšanā. Iniciators privātās un publiskās partnerības projekta Latvija@Pasaule datorprasmju un Interneta apmācībai Latvijas iedzīvotājiem. Eksperts ES Sociālā fonda un LM projekta EQUAL bezdarbnieku apmācībai.

2003. gadā ievēlēts kā Austrumeiropas pārstāvis UNESCO Starptautiskajā komunikāciju attīstības komitejā (IPDC), Parīzē. Latvijas UNESCO nacionālās komitejas loceklis. Latvijas vēža fonda patrons. Starptautiskās labdarības organizācijas Rotari ­Hansas kluba biedrs.

Regulāri sniedz intervijas, piedalās preses konferencēs, sniedz uzrunas un referātus par IKT saistītām tēmām Latvijā un ārzemēs. Latvijas delegāciju loceklis vairākās ANO, UNESCO un Pasaules bankas organizētajās starptautiskās sanāksmēs. Pavada Latvijas prezidenti valsts vizītēs, piedalās publiskos pasākumos Latvijā un ārzemēs. 

Atbalsts: 1987.gadā Imants Freibergs dāvināja datoru, tam laikam milzīgā vērtībā - USD 3 500 – LU Fizikas un Matemātikas Fakultātei. 1998. gadā dāvināja Universitātei autoatbildētāju USD 500 vērtībā.

Paldies par atbalstu!