Lietuvas Ģeogrāfijas skolotāju asociācija

Lietuvas ģeogrāfijas skolotāja asociācija (Lietuvos geografijos mokytojų asociacija, LGMA) tika nodibināta 1994. gadā, un ir viena no vecākajām skolas mācībspēku apvienībām Lietuvā. Darbības laikā par asociācijas biedriem kļuva vairāk nekā 800 skolotāji. Aptuveni 500 skolotāji apstiprina savu dalību asociācijā katru gadu. LGMA struktūrvienības darbojas visā Lietuvā.
 

Atbalsts: 2015. gadā asociācija ir atbalstījusi 2. Baltijas ģeogrāfijas olimpiādes norisi Valmierā 500 EUR apmērā. 

Paldies par atbalstu!