Vašingtonas D.C. studenšu korporāciju kopa

Atbalsts: Korporāciju kopa sniedza neatsveramu atbalstu LU Fonda sociālām stipendijām "Ceļamaize" 2005. un 2009. gadā par kopējo summu EUR 973.

Paldies par atbalstu!