Gētes institūts

Vācijas Federatīvās Republikas kultūras institūts, kas ārvalstīs nodrošina un veicina vācu valodas apguvi, kā arī aktīvi iesaistās starptautiskajā vāciešu un latviešu sadarbībā kultūras jomā. Institūts regulāri rīko dažādus kultūras pasākumus un aktivitātes, akcentējot starptautiskajā sabiedrībā aktuālas norises, kas ietekmē ikviena iedzīvotāja ikdienu. Dibināts 1993. gadā.

Atbalsts

Gētes institūts sniedz atbalstu vācu valodas apmācībai Latvijas Universitātē un rīko nodarbības LU Humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzējiem.

Paldies par atbalstu!