Latvijas Zvērinātu notāru padome

Biedrība (1993), kas rūpējas par profesijas prestižu, notāru izaugsmes iespējām, kā arī pieredzes apguvi. Tā pārstāv Latvijas notāru kolēģiju, izstrādā un apstiprina noteikumus, kas izpilda aparāta iekšējo darbību. Pārzina zvērinātu notāru palīgu un zvērinātu notāru kandidātu darbību.

Vairāk par Latvijas Zvērinātu notāru padomi: www.latvijasnotars.lv

Atbalsts

Latvijas Zvērinātu notāru padome bija stipendiju programmas „Ceļamaize 2009” atbalstītājs.
2010./2011. ak. gadā Latvijas Zvērinātu notāru padome nodibināja un pirmo reizi tika piešķirta Jauno pētnieku stipendija LU Juridiskās fakultātes studentam Aleksejam Ketovam (stipendijas apmērs 2 560 EUR).
2011./2012. ak. gadā stipendiju ieguva Dainis Pudelis (2 560 EUR apmērā).
2012./2013. ak. gadā stipendiju piešķīra Artim Straupeniekam (2 850 EUR apmērā).
2014. gadā Latvijas Zvērinātu notāru padome atbalsta LU JF starptautiskās zinātniskās konferences "Tiesību-politiskā situācija" rīkošanu 500 eiro apmērā.
2015./2016. akad. gadā stipendiju ieguva Agneta Rumpa (3 000 eiro apmērā).

Paldies par atbalstu!