Boriss un Ināra Teterevi

Ināra (1953) un Boriss (1953-2019) Teterevi ir lielākie privātie mecenāti Latvijā. 2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi dibināja ģimenes labdarības fondu, lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultūras, mākslas un izglītības attīstību Latvijā, kā arī sniegtu atbalstu kopienu attīstībai organizācijām pilsētās un lauku apvidos. Ik gadu fonds atbalsta vairāk nekā 100 dažādu iniciatīvu Latvijā un ārvalstīs.

Saskaņā ar fonda sociālās atbildības konceptu būtiski ir rīkoties racionāli un atbildīgi, lai veicinātu augstāku dzīves līmeni un iniciētu plašas un jēgpilnas pārmaiņas sabiedrībā. Fonds sadarbojas un atbalsta cilvēkus, ieceres un pasākumus, kas atbilst šim konceptam.
2011. gadā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un biedrība "ICOMOS Latvija" piešķīra fondam kultūras mantojuma gada balvas īpašo balvu par mecenātismu.
2011. gadā Izglītības un zinātnes ministrija "Eiropas Brīvprātīgā darba gads 2011" ietvaros pasniedza fondam goda rakstu par kvalitatīvu darbu sabiedrības labā un nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā Latvijā.
2011. gadā Borisam un Inārai Tetereviem piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis. 2012. gadā abi mecenāti ieguva titulu "Gada rīdzinieki".

Atbalsts

2013. gadā Latvijas Universitātes Botāniskā dārza atjaunošanas pirmās kārtas darbu veikšanai fonds piešķīra līdzfinansējumu 213 430 EUR apmērā.

2014. gadā, turpinot sadarbību, fonds piešķīra 250 000 EUR finansējumu LU Botāniskā dārza žoga rekonstrukcijas projektam. 2014. gada septembrī LU Botāniskajā dārzā atklāts pirmais Teterevu fonda programmas "Māksla publiskā telpā" objekts "Klusā daba", ko radījuši mākslinieki Brigita Zelča-Aispure un Sandis Aispurs.

2015. gadā atbalsts LU Botāniskā dārza dendrārija revitalizācijai 208 055 EUR apmērā un žoga rekonstrukcijai 90 000 EUR apmērā.

2016. gadā turpina atbalstīt fondu, ziedojot 290 870 EUR LU Botāniskā dārza atjaunošanai.

2017. gadā turpina atbalstīt fondu, ziedojot 25 000 EUR LU Botāniskā dārza atjaunošanai. 2017. gada maijā, īstenojot Borisa un Ināras Teterevu fonda programmu "Māksla publiskā telpā", LU Botāniskajā dārzā atklāts Aigara Bikšes paliekošs vides mākslas objekts “Meitene ar kurpi”.

2018. gadā ar 344 88 eiro ziedojumu atbalsta LU Botāniskā dārza attīstības veicināšanu.

Paldies par atbalstu!