Jānis Dāvis

Mecenāts Jānis Dāvis (1867-1959) pazīstams kā veiksmīgs Latvijas brīvvalsts laika uzņēmējs nekustamo īpašumu jomā, arī publicists, pedagogs un pretalkohola kustības vadītājs.

 

Atbalsts
Jānis Dāvis 1940. gadā savā testamentā novēlēja Latvijas Universitātei zemi un 5/6 daļas no ēkas Rīgā, K. Barona ielā 49, lai tajā ierīkotu studentu atturībnieku kopmītnes. LU piederošās ēkas daļas platība ir apmēram 3800 m2.

Paldies par atbalstu!