Marija Mārite Ķiploks

Mecenāte Marija Mārite Ķiploks (dz. Wildau) (1922-2008) ir dzimusi 1922. gada 24. jūlijā Pļaviņās (vācu: Stockmannshof), Latvijā.

1942.-1944. gadā mācījās Tautas palīdzības Māsu skolā Rīgā. 1944. gada oktobrī ar kuģi devās bēgļu gaitās uz Rostoku, Vāciju.

1957. gadā Bonnā Marija Mārite apprecējās ar latvieti Jēkabu Ķiploku. 1958. gadā beidza Bonnas Universitātē zobārstniecības studijas; no 1965. līdz 1990. gadam strādāja par zobārsti savā privātpraksē Ķelnē, Vācijā. Kopš 2005. gada janvāra līdz pat nāves dienai 2008. gada 19. janvārī M.M. Ķiploks dzīvoja Ulmē (Neu-Ulm).

M.M. Ķiploka dzīves vadmotīvs, kurš ļoti labi ataino viņas iekšējo nostāju, esot bijis: „Es neesmu nevienam neko izdarījusi, man nav nevienam jāatvainojas.” (oriģinālvalodā: "Ich habe niemandem etwas getan, ich muss mich bei niemandem entschuldigen").

Ķiploka testamenta izpildītājs Hartmuts Heslers (Hartmut Häußler), kas bija M.M. Ķiploka nodokļu konsultants, pazina viņu 15 gadus. H. Heslers raksturo M.M. Ķiploku kā „ļoti laipnu, inteliģentu, lepnu un koptu sievieti” un ir laimīgs, ka bija klāt viņas pēdējās dienās.
 

Atbalsts
Saskaņā ar Ulmes pilsētas (Vācijā) Reģionālās tiesas izskatīto Marijas Marites Ķiploka mantojuma lietu un apstiprināto testamentu Latvijas Universitāte 2008. gada decembrī pieņēma novēlējumu – naudas daudzumu 1 000 000 eiro apmērā.

Novēlējumā M. M. Ķiploks norādīja, ka „Latvijas Universitāte Rīgā saņem naudas daudzumu pie nosacījuma, ka šī nauda tiks nodota tikai un vienīgi Zobārstniecības fakultātes (programmas) rīcībā, kas drīkst šo naudu pēc saviem ieskatiem izlietot, man šķistu piemērots izlietojums pētniecībai, aprīkojumam un arī nelielām stipendijām”.