DF Pirmsaristotelis "Sējiens 2019"

Ikgadējs pasākums topošajiem LU Datorikas fakultātes pirmā kursa studentiem, ko rīko LU Datorikas fakultātes Studentu pašpārvalde.

Vairāk: https://sejiens.datoriki.lv/