Studenta kurpēs 2019

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs” ik gadu norisinās martā. Tā mērķauditorija ir topošie studenti – vidusskolēni. Pasākuma laikā skolēniem ir iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties LU studiju procesā, tostarp lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar LU studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē.

Vairāk: https://www.lu.lv/lv/gribustudet/skoleniem/studenta-kurpes/