LU studentu Biznesa inkubators

LU studentu Biznesa inkubators ir nozīmīgs dalībnieks Eiropas augstskolu biznesa inkubatoru vidū, radot iespējas katram studentam kļūt par izcilu uzņēmēju.

Vairāk informācijas: https://www.biznesainkubators.lu.lv/