Krišjānis Rudus

Studē Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes maģistrantūras studiju programmas "Ģeogrāfija" 1. kursā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Šoreiz tā noteikti ir vispusība - manas intereses un spējas dažādās nozarēs, ne tikai ģeogrāfijā, bet arī valodās, prezentēšanas mākslā un citās jomās ir palīdzējušas veidot veiksmīgu kombināciju stipendijas iegūšanai.

Kāda ir Tava misija?

Mana misija ir turpināt diskusiju par līdzšinējo dabas pasaules vērtību saglabāšanu ar zinātnisko publikāciju un prezentāciju palīdzību, sasniedzot un informējot aizvien lielākas auditorijas. 

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Es ieteiktu būt drošākiem - ja Tu apzinies, ka Tevī ir potenciāls un idejas, kas virzīs mūsdienu zinātni uz priekšu, piesakies, un Tu redzēsi, ka patiesībā atradīsies daudzi, kuri vēlēsies Tevi atbalstīt pat visdullākajās idejās. 

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Noteikti iesaku izlasīt Marks, Robert (2015): The Origins of the Modern World: A Global and Environmental Narrative from the Fifteenth to the Twenty-First Century. Izcila grāmata par to, kā mēs, cilvēki, esam ietekmējuši planētas ekoloģiju kopš civilizāciju aizsākumiem, ņemot vērā ne tikai Eirocentrisko skatījumu, bet arī pārējās ietekmīgākās tautas, tai skaitā Tuvos un Tālos Austrumus.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Pagājušā gada "Lady Bird" ir izcila! Vienkārša, bet skaista.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Izbaudīt un koncentrēties uz mirkli, ko mēs saucam par tagadni. Nekā cita mums vairs nav.