Rimants Žogota

Studē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes maģistrantūras studiju programmas "Ķīmija" 1.kursā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Neatlaidība, cieņa pret darbu un izglītību, kā arī iesaistīšanās LU un LU fonda projektos.

Kāda ir Tava misija?

Ar saviem darbiem un pētījumiem sniegt labumu pasaulei.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Nepazaudēt tieksmi vienmēr attīstīties, jo tu esi tik liels, cik liela ir tava apziņa pār savām spējām.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Fils Naits "Apavu vīrs";

Robins S. Šarma "Mūks, kurš pārdeva savu Ferrari".

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"Homo Novus" (2018);

"The Shape of Water’" (2017).

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Talanti tikai atvieglo ceļu uz iecerēto, galvenais ir pamatīgs darbs.