Zane Jermuša

Studē Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes bakalaura studiju programmas "Finanšu menedžments" 1. kursā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Mērķtiecība, ieguldītais darbs skolā un sasniegumi mācību olimpiādēs.

Kāda ir Tava misija?

Piepildīt savus sapņus, vienmēr sevi pilnveidot un būt kustībā.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Ja ir tāda iespēja, kāpēc gan to neizmantot, jo bieži vien pēc tam nākas nožēlot par neizdarīto, nevis padarīto. 

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

 Kristīne Muciniece "Eņģeļu acis".

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

"The Intouchables".

Kāds ir Tavs dzīves moto?

Nekas nav neiespējams.