Liene Ekša

Studē Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesionālajā bakalaura studiju programmā "Speciālās izglītības skolotājs un skolotājs logopēds" 4. kursā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Uzskatu, ka esmu neatlaidīga, ambicioza. Dzīvē ir svarīgi īstenot savus mērķus, pierādīt pašai sev, ka varu vairāk, nekā spēju iedomāties. Vienmēr mēģinu, riskēju un daru! Katru reizi, kad man kaut kas izdodas, noticu sev aizvien vairāk un uzstādu sev jaunu, augstāku latiņu. Man arī jāpasakās savai ģimenei, īpaši manai māsai, kas mani atbalsta un liek man noticēt, ka es varu. Mani sasniegumi noteikti ir sekmīgie vērtējumi studiju kursos un iegūtās zināšanas.

Kāda ir Tava misija?

Mana misija - sasniegt nesasniedzamo. Kas tas ir? Mani dažādie sapņi, kas šobrīd paliks tikai mani, jo man tie šobrīd ir nesasniedzami. Daru visu, lai sasniegtu.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Pietiek šaubīties! Piesakies! Mēģini! Viss izdosies. Arī es šaubījos, un šaubījos veselu gadu, un tad sapratu, tas ir jādara, jādara tagad! Izdevās un, ticiet man, sajūta fantastiska! Jūs to varat, galvenais, mēģiniet un jūs iegūsiet vairāk, nekā spējāt iedomāties! Zaudēt jau nav ko.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Šobrīd lasu Artūra Utināna grāmatu "Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas".  Šo grāmatu iesaku arī citiem. Ticiet man, jūs iepazīsiet sevi un cilvēkus sev apkārt pavisam no cita skatu punkta. Arī speciālajā pedagoģijā šī grāmata ir noderīga.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Filma "Wonder" māca savādāk skatīties uz pasauli.  Skaista filma,var iegūt daudz atziņu.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

"Dzīve nav saulaina un labsirdīga, tā ir bīstama un cietsirdīga, ja ļausies vājumam, tā Tevi nogāzīs ar tādu spēku, ka vari nekad vairs nepiecelties. Neļaujies tam.  Nekad neatļauj tam notikt."