Elīna Kļaviņa

Studē Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes maģistra studiju programmas "Vēsture" 2.kursā.