Elīna Černooka

Studē Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes doktorantūras 1.kursā.

Kādas īpašības un sasniegumi, Tavuprāt, ļāva Tev iegūt LU fonda stipendiju?

Degsme, apņēmība un atdeve zinātniskajā darbā, kā arī prasme komunicēt sava pētījuma vīziju.

Kāda ir Tava misija?

Pilnveidot savas spējas un prasmes un tās ieguldīt sabiedrības izglītības un labklājības celšanā.

Ko Tu ieteiktu studentiem, kas šaubās, vai pieteikties LU fonda stipendijai šogad?

Neļauties bailēm un kūtrumam. Tikai uzdrošinoties, mēs atveram sevi jaunām pieredzēm un izaugsmes iespējām.

Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Eckhart Tolle „The Power of Now”, David Eagleman „The Brain: The Story of You”, Hermanis Hese “Sidharta”.

Kādu filmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Ram Dass, Fierce Grace”, “Cobain: Montage of Heck”.

Kāds ir Tavs dzīves moto?

If you ever start taking things too seriously, just remember that we are talking monkeys on an organic spaceship flying through the universe.” (Joe Rogan)