Līga Paparde

Alfrēda Raistera piemiņas stipendijas ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2016. gadā, pateicoties Amerikas latvieša, inženiervadības doktora, Latvijas Universitātes (LU) mecenāta Alfrēda Raistera (1921-2012) testamentārajam novēlējumam. Stipendija paredzēta LU maģistrantiem un doktorantiem eksakto, dabaszinātņu jomā, kuriem jau ir skaidrs redzējums par sava zinātniskā pētījuma virzienu. Viens no svarīgiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai ir studenta gatavība pēc atbalsta beigām palikt Latvijā tikpat ilgi, cik saņēma atbalstu, lai sniegtu labumu Latvijas sabiedrībai. 


Līga Paparde studē LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes doktora studiju programmas "Ģeogrāfija" 1. kursā. Līga arī 2018./2019. akadēmiskajā gadā ieguva A. Raistera piemiņas stipendiju. Savos sirds dziļumos Līga sajūt sevi vienlīdz kā ģeogrāfu, tā arī ģeologu. Viņas galvenie vaļasprieki ir saistīti ar vēlmi doties garos pārgājienos, pavadīt laiku mežā pie ugunskura, sasniegt jaunas virsotnes un šķērsot kalnu pārejas, doties garos izbraukumos ar velosipēdu un dziedāt līdzi ģitārspēlei. Brīvajā laikā Līgas iecienītākā aizraušanās ir dabas izzināšana. Ikdienā daudz laika pavada LU Kvartārvides laboratorijā, izstrādājot savu pētījumu par Lubāna ezeru. Viņas pozitīvākās rakstura īpašības ir uzcītība, neatlaidība, mērķtiecība un vēlme gūt panākumus.

Iepazīsti Līgu!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Uzskatu, ka mans lielākais talants ir pabeigt to, ko esmu uzsākusi, ar pēc iespējas lielāku aizrautību un uzcītību. Mani nozīmīgākie sasniegumi atspoguļojas gan studiju gados sasniegtajā, gan privātajā dzīvē iegūtajā pieredzē.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Manas pētnieciskās intereses saistās ar purvu un ezeru nogulumu pētījumiem. Jau vairākus gadus esmu veltījusi Lubāna ezera attīstības, paleoģeogrāfisko apstākļu izmaiņu ietekmes uz nogulumu uzkrāšanos un akmens laikmeta apmetņu izvietojuma izpētei. Turpmāk tiks pētīts, kā Lubāna paleoezera ūdens līmeņa svārstības ir ietekmējušas akmens laikmeta apmetņu izvietojuma izmaiņas. Viena no manām mīļākajām lietām, veicot purvu un ezeru pētījumus, ir došanās zinātniskajās ekspedīcijās.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Alfrēda Raistera piemiņas stipendijas iegūšana man nozīmē to, ka ieprekšējos studiju gados paveiktais un sasniegtais ir ticis pamanīts. Jau kopš studiju uzsākšanas esmu aktīvi piedalījusies universitātes, savas fakultātes un Kvartārvides laboratorijas pētījumu popularizēšanā. Iegūtais atbalsts man pavērs plašākas iespējas to darīt arī turpmāk, piemēram, doties uz starptautiskām konferencēm un organizēt dažādus pasākumus akadēmiskajā vidē.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Popularizēt izvēlēto zinātnes jomu un izzināt dabu, kura ir mums visapkārt.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Iesaku uzdrīkstēties ticēt saviem spēkiem un pieteikties! Stipendijas iegūšana palīdz celt Tavu pašapziņu un ievērojami uzlabo jauno zinātnieku izredzes pēc iespējas vairāk laika veltīt pētījuma izstrādei.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Ilona Balode “Rīga – Pekina”; Margareta Mičela “Vējiem Līdzi”; Kolīna Makkalova “Dziedoņi ērkšķu krūmā”.

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Exit Through the Gift Shop; The Imitation Game; Bridge of Spies.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Ar labiem cilvēkiem notiek labas lietas.