Dace Osīte

Kaspara Ērgļa piemiņas stipendijas ieguvēja 2019./2020. akad. gadā

Stipendija radīta 2018. gadā pēc Latvijas Universitātes (LU) Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (FMOF) iniciatīvas, tā godinot izcilo pētnieku fizikas doktoru Kasparu Ērgli. Vienreizēja stipendija ik gadu tiek piešķirta Fizikas bakalaura programmas absolventam par izcilāko eksperimentālo noslēguma darbu.


Iepazīsti Daci!

Jau kādu laiku kvantu fizika liekas sirdij vistuvākais virziens, jo tā sniedz plašāku ieskatu uz to, kā tad patiesībā šī pasaule strādā. Lai gan viss redzamais beigu beigās ir nekas cits kā dažādu daļiņu un tukšumu sakopojums, tomēr kaut kādā veidā tas ir radījis ļoti neparastu un apbrīnojami daudzveidīgu pasauli. Kvantu fizika ir tas, pie kā bieži nonāk, ja tu paskaties uz jebko šajā Visumā un pajautā, kāpēc tas tā strādā un tad bezgalīgi turpinot jautāt “Bet kāpēc?”. Tāpēc šis ir tas virziens, kuru vēlos vairāk saprast un kura pētīšanā vēlos piedalīties.

Uzzināt vairāk