Gabriela Šantare

Kristīnes Krūmas piemiņas ieguvēja 2019./20. akad. gadā

Stipendija izveidota 2017. gadā, atceroties Rīgas Juridiskās augstskolas prorektores, bijušās Satversmes tiesas tiesneses, Latvijas Universitātes (LU) Juridiskās fakultātes (JF) absolventes un pasniedzējas Kristīnes Krūmas (1974-2016) dzīves gājumu un viņas devumu tiesību zinātnei. Stipendija paredzēta LU JF maģistrantūras studentiem, kuri izrādījuši īpašu interesi par starptautiskajām un Eiropas tiesībām. Mecenāti ir K. Krūmas radi, draugi un domubiedri – Ivars Indāns, Mārtiņš Paparinskis un Ieva Miļūna.


Gabriela Šantare ir LU JF profesionālās maģistra studiju programmas "Tiesību zinātne" 2. kursa studente. Gabriela paralēli studijām strādā zvērinātu advokātu birojā. Viņu iedvesmo skaista mūzika, aizraujošas detektīvgrāmatas, kā arī peldēšana, kas palīdz atbrīvoties no ikdienas stresa. Vienmēr cenšas būt atklāta, jauka un sirsnīga.

Iepazīsti Gabrielu!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Oratora spējas un uzstāšanās māksla, ko visvairāk ir pilnveidojusi dalība gan nacionāla, gan starptautiska mēroga tiesu procesa izspēlēs.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Mani aizrauj starptautiskās publiskās tiesības, it īpaši starptautiskās vides tiesības un to mijiedarbība ar citām tiesību nozarēm, piemēram, jautājumiem par valsts atbildību. Savu bakalaura darbu esmu veltījusi pētījumam par starptautisko vides tiesību piesardzības principa piemērojamību gadījumos, kad valsts atsaucas uz atbildību izslēdzošo apstākli – nepieciešamību. Balstoties uz šo darbu, sagatavoju arī publikāciju žurnālam "Jurista Vārds". Savukārt savā maģistra darba pētījumā vēlos turpināt iesākto un pētīt starptautisko vides tiesību un no tām izrietošo pienākumu attīstību valsts atbildības kontekstā.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Šī stipendija kalpo kā atspēriena punkts turpmākai sevis pilnveidošanai, kā arī jūtu lielu pagodinājumu būt gan iepriekšējo šīs stipendijas saņēmēju starpā, gan saņemt apliecinājumu, ka ar saviem darbiem esmu pierādījusi savas spējas starptautiskajās publiskajās tiesībās.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

 Netērēt laiku dusmām, pārdzīvojumiem, skumjām un naidam.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Vienreizīga iespēja apliecināt sevi un pierādīt savas prasmes.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

M. Bulgakovs ‘’Meistars un Margarita’’; Hārpera Lī ‘’Kas nogalina lakstīgalu...".

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Whiplash.

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Nothing can dim the light that shines from within. /Maya Angelou/