Raivo Vilcāns

Kristapa Morberga stipendijas ieguvējs 2019./2020. akad. gadā

Pirmās stipendijas tika piešķirtas 1929. gadā, pateicoties Latvijas Universitātes (LU) dižmecenāta un būvuzņēmēja Kristapa Morberga (1844–1928) testamentārajam novēlējumam – astoņiem namīpašumiem, no kuru nestajiem augļiem radīts stipendiju fonds. Padomju laikos atbalsts tika pārtraukts, bet no 2001. gada stipendiju fonds tika atjaunots. Šobrīd atbalstu var iegūt talantīgākie visu studiju jomu LU pamatstudiju studenti.


Raivo Vilcāns studē LU Psiholoģijas, pedagoģijas un mākslas fakultātes sociālo zinātņu akadēmiskās studiju programmas "Psiholoģija" 2. kursā. Raivo 2018./19. akadēmiskajā gadā ieguva stipendiju "Ceļamaize". Viņš ir sociāli aktīvs jaunietis, kas ar patiesu interesi un atbildību izzina sabiedrībā notiekošo un rīkojas, lai ar savu darbu un zināšanām padarītu šo pasauli labāku. Ikdienā Raivo aizrauj jaunu zināšanu un prasmju apguve, kultūras pasākumu apmeklēšana, sports. Ikviena diena viņam ir kā iespēja izdarīt ko jaunu, pie kā arī pieturas – augt ik dienas un izmantot visas iespējas, lai sasniegtu mērķus.

Iepazīsti Raivo!

  • Kas ir Tavs lielākais talants un nozīmīgākie sasniegumi līdz šim?

Klausīties, saprast, būt līdzās. Pieļauju, ka šo prasmju/talantu apguve ir tiešā veidā saistīta ar manu darbu. Protams, ikdienā esmu mērķtiecīgs, motivēts un centīgs. Pēdējo īpašību vēlos uzsvērt it īpaši, jo uzskatu, ka ar lielu centību var pārspēt to, kas dots kā talants. Mani lielākie sasniegumi ir tieši saistīti ar manu darba sfēru – daudz svētīgu projektu realizēts, lai atbalsts dzīves grūtās situācijas būtu pieejamāks, lai sabiedrība būtu informētāka par garīgās veselības nozīmīgumu.

  • Kādas ir Tavas pētnieciskās intereses?

Manas pētnieciskās intereses sakņojas cilvēka izvēlēs – kādēļ izvēlamies rīkoties tā un ne citādi, kur rodas motivācija, kas to ietekmē. Kādas atbalsta metodes strādā un kuras ne, kāpēc. Kopumā savu pētniecisko ceļu redzu, pētot vardarbības ietekmi uz cilvēku un izzināt, kā varētu pilnveidot atbalsta sniegšanu.

  • Ko Tev nozīmē stipendijas iegūšana?

Stipendija man ir atbalsts manām ikdienas gaitām – brīvprātīgajam darbam, darbam nevalstiskās organizācijās, lielākai atdevei studiju procesā. Kopumā viss tas, kas veido mani par profesionālu speciālistu. Protams, tā ir arī kā atzinība manam dzīves gājumam. Kā apliecinājums, ka eju pareizo ceļu un mani novērtē. Papildus tam, tā kā šī ir mana otrā stipendija, tad zinu, ka stipendiāti ir ļoti apbrīnojami un gudri cilvēki, kuru sabiedrībā labprāt pakavējos, kas personīgi pilnveido un attīsta pašu.

  • Kāds ir Tavs dzīves virsmērķis?

Mans virsmērķis ir darīt darbu, ar kuru varu veicināt savas jomas (psiholoģijas, garīgās veselības) spēcināšanu un attīstību sabiedrībā. Mans sapnis ir par to, ka psiholoģija kā spēcīgs instruments ienāk cilvēku ikdienās, kas rezultētos veselīgās domās, izvēlēs un darbībās.

  • Kāpēc Tu ieteiktu citiem studentiem pieteikties stipendijai?

Būt stipendiātam – tas nav tikai finansiāls atbalsts, tā ir iespēja piebiedroties ļoti motivētu un spēcīgu cilvēku lokam, kas Tevi papildina un pilnveido. Šī ir noteikti iespēja tiem, kas dzīvē grib vairāk, labāk un vērtīgāk.

  • Kādu grāmatu (-as) Tu ieteiktu izlasīt citiem stipendiātiem?

Džordžs Orvels "Dzīvnieku ferma".

  • Kādu kinofilmu (-as) Tu ieteiktu noskatīties citiem stipendiātiem?

Brīnišķais prāts (A Beautiful Mind).

  • Kāds ir Tavs dzīves sauklis?

Tad, kad mēs nespējam izmainīt situāciju, mums jāmaina pašiem sevi. /Viktors Frankls/